За Нас

Дебати.бг

ДЕБАТИ.БГ стартира на 7 юни 2017 година в присъствието на интелектуалци, журналисти, университетски преподаватели, представители на бизнеса и неправителствения сектор, се състоя официалното представяне на медията в Народния театър „Иван Вазов”.

ДЕБАТИ.БГ предложи на читателите си нова медийна концепция – за първи път в България на едно място се обединиха похватите на вестника и телевизията.Всеки ден потребителите могат да гледат на страниците на ДЕБАТИ.БГ най-важните видео новини от България и света.Тези новини са снимани от екипа на медията или обработени от новинарски агенции, с които има сключени договори.

Другата част на ДЕБАТИ.БГ, която условно наричаме „вестникарска”, предлага на читателите новини в развитие, коментари, анализи и интервюта с най разпознаваемите имена в политиката и бизнеса.

ДЕБАТИ БГ изповяда демократични и проевропейски ценности. От изключителна важност за нас са плурализма и високите медийни стандарти на сериозните медии в Европейския съюз.

Издателят на ДЕБАТИ.БГ Емил Стоянов, Иво Инджев и Алекс Алексиев

Амбицията на медията е да бъде и платформа за обществен дебат. По тази причина възприехме и името ДЕБАТИ.БГ. Именно като платформа за дебати учредихме награда за политика. Първият носител на тази награда стана израелския професор Михаел Бар-Зоар за книгата му „Спасение“. В книгата се разказва за спасяването на българските евреи през Втората световна война.Наградата бе връчена от издателя на ДЕБАТИ.БГ Емил Стоянов и президента Росен Плевнелиев.

Издателят на ДЕБАТИ.БГ Емил Стоянов (д) и Росен Плевнелиев - президент на България (2012-2017) връчват наградата за пробългарска политика на проф. Михаел Бар-Зоар

ДЕБАТИ.БГ организира съвместно с представителството на Европейската комисия в София и международна конференция, посветена на „Политиките на България в евроатлантическата реалност“. Към конференцията имаше голям обществен и медиен интерес. Присъстваха близо 100 експерти, политици, общественици, граждани и студенти и десетки представители на медиите. Лектори на събитието бяха бившият министър-председател на Белгия и бивш председател на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, Американският посланик в България н. пр. Ерик Рубин, президентът на Р България в периода 2012-2017 година Росен Плевнелиев, бившият министър-председател на България (1991-1992 година) и настоящ конституционен съдия Филип Димитров и икономистът и създател на Института за пазарна икономика доц. Красен Станчев.

Издателят на ДЕБАТИ.БГ Емил Стоянов (Ц), Филип Димитров - настоящ конституционен съдия (л), Херман Ван Ромпой - бивш премиер на Белгия и бивш председател на ЕС, Н.Пр. Ерик Рубин - бивш посланик на САЩ в София (д), Росен Плевнелиев - президент на България (2012-2017), Красен Станчев - икономист

През месец октомври 2021 година ДЕБАТИ.БГ планира провеждането на поредната си конференция на тема „Реалности и политики за решаването на емигрантската криза в рамките на Европейския съюз“.

Емил Стоянов-
издател на ДЕБАТИ.БГ

Адрес: София, Симеоновско шосе, бул. 62, ет. 5

Телефон: 0895586677 ; 02/4663872

E-mail: [email protected]


DEBATI.BG was launched on June 7th, 2017. The official presentation of the media at the Ivan Vazov National Theatre took place in the presence of intellectuals, journalists, university professors and representatives of business and the non-governmental sector.

DEBATI.BG offers its readers a new media concept – for the first time in Bulgaria the techniques of newspaper and television have been integrated in one media. Every day users can watch on the pages of DEBATI.BG the most important video news from Bulgaria and the world filmed by DEBATI team or officially outsourced from other news agencies.

The other segment of DEBATI.BG resembles a newspaper and offers its readers developing news, comments, analyses and interviews with the most recognizable names in politics and business.

DEBATI.BG stands for democratic and pro-European values. Pluralism and the high media standards of reputable media in the European Union are extremely important to us.

Издателят на ДЕБАТИ.БГ Еми Стоянов, Иво Инджев и Алекс Алексиев

Our ambition was to create a platform for public debate, hence the name DEBATI.BG. To carry out this role, we established an award in politics. The first winner of this award was the Israeli professor Michael Bar-Zohar for his book Beyond Hitler’s Grasp. The book tells about the rescue of Bulgarian Jews during the Second World War. The award was presented by the publisher of DEBATI.BG Emil Stoyanov and President Rosen Plevneliev.

Издателят на ДЕБАТИ.БГ Емил Стоянов (д) и Росен Плевнелиев - президент на България (2012-2017) връчват наградата за пробългарска политика на проф. Михаел Бар-Зоар

DEBATI.BG organized jointly with the Representation of the European Commission in Sofia an international conference dedicated to The Policies of Bulgaria in the Euro-Atlantic Reality. There was great public and media interest in the conference. Nearly 100 experts, politicians, public figures, citizens and students and dozens of media representatives took part in it. Among the speakers at the event were former Prime Minister of Belgium and former President of the European Council Herman van Rompuy, the US Ambassador to Bulgaria H.E. Eric Rubin, former President of the Republic of Bulgaria Rosen Plevneliev (2012-2017), former Prime Minister of Bulgaria (1991-1992) and current Constitutional Judge Philip Dimitrov and the economist and founder of the Institute for Market Economy Assoc. Prof. Krassen Stanchev.

In October 2021 DEBATI.BG plans to hold its next conference on Realities and policies for resolving the emigration crisis in the European Union.

Emil Stoyanov-
Publisher of DEBATI.BG

Address: Sofia, Simeonovsko shosse Blvd 62, fl. 5

Phones: 0895586677 ; 02/4663872

E-mail address: [email protected]