Екип / Our team


Управител/ Директор

unnamed

Станислав Горановски

Завършил Стопанска Академия  „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, специалност Икономика и управление и специалност Счетоводство и одитинг на нефинансовите предприятия. Специализирал финанси във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр.Велико Търново.  С опит в управлението на дружества свързани с реализирането на инвестиционни проекти в различни сфери на стопанския живот.

 


Издател

емил_стояновЕмил Стоянов

През 2001г. Емил Стоянов основава първата българска новинарската телевизия „Европа“. Преди това той създава издателството за европейска литература „Пигмалион“.  През 2009г. Емил Стоянов става депутат в Европейския парламент и е първият българин редовен член в Комисията по култура и медии. Политически принадлежи към групата на ЕНП. Писател и преводач, издател и журналист, Емил Стоянов винаги през годините е заемал проевропейска позиция в подкрепа на демократичния път на България. Удостоен е с почетни ордени за заслуги от Австрия и Германия.

 

____________________________________________________________________

Managing Director

unnamed

Stanislav Goranovski

Stanislav Goranovski has extensive experience in company management, with a focus on implementation of investment projects in different spheres of economic life. A graduate in Business and Management, with a degree in Accounting and Auditing of Non-Financial Enterprises from the Business Academy in Svishtov. Specialized in Finance at the University St. Cyril and Methodius in Veliko Tarnovo, Bulgaria.

 


Editor-in-chief

емил_стоянов

Emil Stoyanov

In 2001, Emil Stoyanov founded the first Bulgarian news television TV Evropa. Previously, he founded Pygmalion publishing house for European literature. In 2009, Emil Stoyanov became a member of the European Parliament and was the first Bulgarian regular member of the Committee on Culture and Media. His political affiliation is with the EPP group. Writer and translator, publisher and journalist, Emil Stoyanov has always held a pro-European position in support of the democratic course of Bulgaria. He has been awarded with honorary merit orders from Austria and Germany.

 


Address

Sofia, Simeonovsko shosse Blvd 62, fl. 5

Phones:

0895586677 ; 02/4663872

E-mail address

news@debati.bg