Екип / Our team


Главен редактор

Цветелина Лазарова
Цветелина Лазарова

Цветелина Лазарова е родена в град Пловдив. Завършила е хуманитарна гимназия в родния си град. Дипломиран юрист. От 7 години работи в сферата на онлайн медиите и информационните технологии. Преди да се присъедини към екипа на Дебати.бг е работила 5 години в Телевизия Европа. Определя себе си като идеалист и пътешественик.

 


Редактор/репортер

Юлиан Христов
Юлиан Христов

Юлиан Христов е журналист с близо 17 години опит в медиите. Започва работа като стажант сътрудник на „Нощен блок“ в БНР, програма „Хоризонт“. От 2007 до 2011 г. е репортер и редактор в информационна агенция „Фокус“. От 2011 г. до 2019 г. е репортер и редактор в сайта OFFNews.bg. Има публикации в аналитично-коментарния сайт КлинКлин, за кратко е редактор и в сайтовете BGVoice и BG ON AIR.Темите, по които пише са свързани с националната сигурност, работата на специалните служби и МВР.


Стажант дигитален маркетинг

Цветелина Якова
Цветелина Якова

Работи в Дебати.бг от юни 2021г. като стажант дигитален маркетинг и паралелно с това учи „Маркетинг” в УНСС и дигитален маркетинг в DigitalPro. Най-голямата и страст е Facebook рекламата. Обича да учи нови неща, да се развива професионално, да помага на различни бизнеси и организации да постигат целите си и харесва динамиката в професията си.  Хобитата и са пътуване, четене, музика, разходки и филми.


Управител/ Директор

Станислав Горановски
Станислав Горановски

Завършил Стопанска Академия „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, специалност Икономика и управление и специалност Счетоводство и одитинг на нефинансовите предприятия. Специализирал финанси във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр.Велико Търново. С опит в управлението на дружества свързани с реализирането на инвестиционни проекти в различни сфери на стопанския живот.


Издател

Емил Стоянов
Емил Стоянов

През 2001г. Емил Стоянов основава първата българска новинарската телевизия „Европа“. Преди това той създава издателството за европейска литература „Пигмалион“. През 2009г. Емил Стоянов става депутат в Европейския парламент и е първият българин редовен член в Комисията по култура и медии. Политически принадлежи към групата на ЕНП. Писател и преводач, издател и журналист, Емил Стоянов винаги през годините е заемал проевропейска позиция в подкрепа на демократичния път на България. Удостоен е с почетни ордени за заслуги от Австрия и Германия.


Editor-in-chief

Цветелина Лазарова
Tsvetelina Lazarova

Tsvetelina Lazarova was born in Plovdiv, Bulgaria. She graduated high school in her hometown and successfully attained a Lawyer degree. Tsvetelina has been working in the field of mass communications and IT for 7 years. Before joining the team of Debati.bg she worked for 5 years in TV Evropa. Defines herself as an idealist and traveler.

 


Editor/reporter

Биляна Бозинарева
Julian Hristov

Julian Hristov is a journalist with nearly 17 years of experience. He started work as an intern associate in the BNR, „Horizon“ program. From 2007 to 2011, he was a reporter and editor at the „Focus“ news agency. Since 2011 until 2019 he was a reporter and editor at OFFNews.bg, commentary site KlinKlin, and sites BGVoice and BG ON AIR.

 


Digital Marketing Trainee

Цветелина Якова
Tsvetelina Yakova

She has been working in Debati.bg since June 2021 as a digital marketing intern and at the same time she is studying Marketing at UNWE and going through a proffesional course in digital market at DigitalPRro. Her biggest passion are Facebook Ads and she constantly strives to learn new things and develop professionally, so she can help different busnesses and organizations to achieve their goals. The dynamics of the job are keeping her going. Her hobbies are traveling, reading, music, walking and watching movies.


Managing Director

Станислав Горановски
Stanislav Goranovski

Stanislav Goranovski has extensive experience in company management, with a focus on implementation of investment projects in different spheres of economic life. A graduate in Business and Management, with a degree in Accounting and Auditing of Non-Financial Enterprises from the Business Academy in Svishtov. Specialized in Finance at the University St. Cyril and Methodius in Veliko Tarnovo, Bulgaria.


Publisher

Емил Стоянов

Emil Stoyanov

In 2001, Emil Stoyanov founded the first Bulgarian news television TV Evropa. Previously, he founded Pygmalion publishing house for European literature. In 2009, Emil Stoyanov became a member of the European Parliament and was the first Bulgarian regular member of the Committee on Culture and Media. His political affiliation is with the EPP group. Writer and translator, publisher and journalist, Emil Stoyanov has always held a pro-European position in support of the democratic course of Bulgaria. He has been awarded with honorary merit orders from Austria and Germany.


Address

Sofia, Simeonovsko shosse Blvd 62, fl. 5

Phones:

0895586677 ; 02/4663872

E-mail address

[email protected]