Екип / Our team

Главен редактор     

18870935_10203417887285874_656732778_n

Рени Никифорова

rnikiforova@debati.bg

Рени Никифорова е бакалавър по Журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Част е от стажантската програма на bTV и „България он еър”. Година и половина работи като новинар в Национална радиоверига „Фокус”. Интересува се от политика и култура. Работата в ДЕБАТИ.бг за нея е огромно предизвикателство и удоволствие.


Редактор     

Васил Димов

Васил Димов Димов е завършил Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ в София. Висшето си образование е получил във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е четири години в онлайн медията „Екип нюз“, а преди това е бил хоноруван сътрудник в други информационни медии. Интересува се от външна политика, наука и спорт.


Коментатор

Микаела Въжарова

Микаела Въжарова е журналист, автор-коментатор и член на проектния екип на Дебати.бг. Предишни позиции – член на УС на „Хелт медия” – в.„Животът днес” и на специализираните платформи health.bg и CredoWeb, директор направление видеопродукция.
Има 30-годишен стаж като журналист – БТА – ресори политика, общество, националните ежедневници „Стандарт” и „Демокрация” на ръководни позиции, в ТВ„Европа” и телевизия ББТ – директор „Новини и публицистика” и гл.редактор „Публицистика”.
Работила е като кореспондент за радио „Свободна Европа”, продуцент за България към международното видео студио, базирано в Будапеща VPS Kelet-Európa.
Висше образование: унгарска филология и журналистика – университет „Ейотвьош Лоранд” – Будапеща, Унгария.

 


Коментатор

Виргиния Стаматова

vstamatova@debati.bg

Виргиния Стаматова е завършила българска филология в СУ“Св. Климент Охридски“, а преди това НГДЕК „Константин-Кирил-философ“. Определя се като бунтар и работохолик. Работила е в БНТ („Плюс-минус“) и като редактор на новинте на БНТ-2, репортер във вестник „Дневник“, като редактор и водещ в БНР. Занимава се с външна политика и икономика.


Коментатор

Георги Даскалов18928350_806620882830066_170415438_n

Георги Даскалов е журналист, политически и социален анализатор, автор на множество статии за вестниците „Демокрация“, „24 часа“, „Дневник“, „Стандарт“, електронното издание „Екипнюз“, както и за множество други издания. Автор е на множество коментари, излъчвани в продължение на 7 години по телевизия „Европа“.

Бил е първи заместник-главен редактор на вестник „Демокрация“, главен редактор на вестник „Демокрация днес“, коментатор във вестниците „24 часа“ и „Дневник“, както и главен редактор на „Екипнюз“.


Управител/ Директор

unnamed

Станислав Горановски

Завършил Стопанска Академия  „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, специалност Икономика и управление и специалност Счетоводство и одитинг на нефинансовите предприятия. Специализирал финанси във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр.Велико Търново.  С опит в управлението на дружества свързани с реализирането на инвестиционни проекти в различни сфери на стопанския живот.

 


Издател

емил_стояновЕмил Стоянов

През 2001г. Емил Стоянов основава първата българска новинарската телевизия „Европа“. Преди това той създава издателството за европейска литература „Пигмалион“.  През 2009г. Емил Стоянов става депутат в Европейския парламент и е първият българин редовен член в Комисията по култура и медии. Политически принадлежи към групата на ЕНП. Писател и преводач, издател и журналист, Емил Стоянов винаги през годините е заемал проевропейска позиция в подкрепа на демократичния път на България. Удостоен е с почетни ордени за заслуги от Австрия и Германия.

 

____________________________________________________________________

Managing Director

unnamed

Stanislav Goranovski

Stanislav Goranovski has extensive experience in company management, with a focus on implementation of investment projects in different spheres of economic life. A graduate in Business and Management, with a degree in Accounting and Auditing of Non-Financial Enterprises from the Business Academy in Svishtov. Specialized in Finance at the University St. Cyril and Methodius in Veliko Tarnovo, Bulgaria.


 

Editor in Chief 

18870935_10203417887285874_656732778_n

Reni Nikiforova

rnikiforova@debati.bg

Participated in the internship programs of bTV and Bulgaria-on-Air TV. For a year and a half, she has worked as a news reader for the Focus National Radio Network. Interested in politics and culture. Working for DEBATI.BG is a great challenge and pleasure for her. Reni Nikiforova holds a BA in Journalism from the Sofia University St. Kliment Ohridski.

________________________________________________________________________

Commentator

Virginia Stamatova

vstamatova@debati.bg

Describes herself as a rebel and workaholic. She has worked at BNT (Plus-Minus program) and as editor of BNT-2 news, a reporter for Dnevnik daily, editor and anchor at BNR. She covers foreign policy and economy. Graduated with a BA in Bulgarian Philology from Sofia University St. Kliment Ohridski and the National School for Ancient Languages and Cultures Constantine-Cyril the Philosopher.

 

________________________________________________________________________

Commentator

Georgi Daskalov
18928350_806620882830066_170415438_n

Georgi Daskalov is a journalist, political and social analyst, author of numerous articles for the newspapers Democracy, 24 Hours, Dnevnik, Standard, the electronic edition of Ekip News and many others. He is the author of numerous commentaries broadcast over 7 years on Evropa TV. He was First Deputy Editor-in-Chief of Democracy Newspaper, Editor-in-Chief of Democracy Today newspaper, news commentator for the newspapers 24 hours and Dnevnik and Editor-in-chief of Ekip News.


Editor-in-chief

емил_стоянов

Emil Stoyanov

In 2001, Emil Stoyanov founded the first Bulgarian news television TV Evropa. Previously, he founded Pygmalion publishing house for European literature. In 2009, Emil Stoyanov became a member of the European Parliament and was the first Bulgarian regular member of the Committee on Culture and Media. His political affiliation is with the EPP group. Writer and translator, publisher and journalist, Emil Stoyanov has always held a pro-European position in support of the democratic course of Bulgaria. He has been awarded with honorary merit orders from Austria and Germany.

 


Address

Sofia, Simeonovsko shosse Blvd 62, fl. 5

Phones:

0895586677 ; 02/4663872

E-mail address

news@debati.bg