училище ваканция

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в 8 клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв., записа парламентът в държавния бюджет за следващата година.

По 300 лв. ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас.

Размерът на еднократната помощ при раждане на дете по Закона за семейните помощи за деца за 2024 г. е: за първо дете – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв.

Допълнителната помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 18 години ще е 100 лв.

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв., гласуваха депутатите.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2024 г е 4,5 млрд. лв.

Максималният размер на държавния дълг към края на следващата година не може да надвишава 48 млрд.лв., а таванът на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината по реда на Закона за държавния дълг, е 11,7 млрд.лв.

Парламентът реши държавните висши училища да могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн.лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти. Той се поема съгласувано с министъра на образованието, след преценка от негова страна на възможностите съответният вуз да обслужва плащането по дълга.

Бюджетните организации, настанени в сгради-държавна или общинска собственост, не заплащат наем, записа Народното събрание.

Парламентът гласува на второ четене и бюджетите на общините за делегираните от държавата дейности за следващата година.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за община Бургас е 227 068 800 лв., а целева субсидия за капиталови разходи е 4 072 100 лв.

За Варна общата субсидия е 309 880 700 лв., за капиталови разходи – 5 791 100 лв.

За Пловдив е заложена обща субсидия от 344 978 000 лв., за капиталови разходи – 5 364 100 лв.

Русе ще получи обща субсидия от 137 214 100 лв, парите за капиталови разходи са 3 457 400 лв.

За Столична община е предвидена обща субсидия от 1 090 472 900 лв, за капиталови разходи на столицата са заделени 23 457 300 лв.

Община Стара Загора ще получи обща субсидия от бюджета от 147 199 800 лв, а за капиталови разходи – почти 6 млн.лв.

За 2024 г. общият лимит на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма е 9 994 003 700 лв., определи парламентът при гласуването на текстове от държавния бюджет за следващата година.

Бюджет 2024: Какво прие парламентът досега

Министърът на регионалното развитие сключва с кметовете на общините споразумения (със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.) за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения;

нови и съществуващи общински пътища; водоснабдителни и канализационни системи, публична общинска собственост; сгради, публична общинска собственост, в които се предоставят обществени услуги;

обекти на общинската спортна инфраструктура; благоустройствени строежи и дейности в населените места в т.ч. площадки, пешеходни и велоалеи, обществени паркинги, пише БТА.

Средствата за финансиране се предоставят от държавния бюджет. Недопустими за финансиране са разходи, за които има осигурени пари от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други европейски инструменти, както и със заемни средства.

Общата максимална стойност на разходите за 2024 г. по сключените споразумения със съответната община се определя в зависимост от категорията на общините, съгласно заповедта на министъра на регионалното развитие.

За общини с категория 1 – до 50 млн. лв.; категория 2 – до 30 млн. лв, общините с категория 3 – до 15 млн. лв., категория 4 – до 10 млн. лв, а общините с категория 5 – до 6 млн. лв.

а общините с население над 180 000 души по данни на НСИ към 31 декември 2022 г. общата максимална стойност на сключените споразумения може да бъде до 100 млн. лева.

Общините финансират за собствена сметка разходите за дейности, надвишаващи общите максимални стойности за категориите общини, записаха депутатите.

Неусвоените към 31 декември 2023 г. средства по бюджетите на общините от трансфера за други целеви разходи, постъпили по чл. 89 от Закона за държавния бюджет за 2021 г. и чл. 55 от държавния бюджет за 2022 г., се възстановяват в държавния бюджет не по-късно от 31 март 2024 г., гласува парламентът.

Още новини от деня – четете тук

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук