„Булгаргаз“ ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за м. май 2020 г. в размер на 23,52 лв. / MWh за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7), съобщиха от дружеството.

В сравнение с утвърдената за м. април 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на природния газ за м. май 2020 г. е по-ниска с 6,67 % или с 1,68 лв. / MWh.

В цената на природния газ не са включени ДДС и цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“ и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ.

Цената на газа намалява за втори пореден месец вследствие на натиска от ЕС срещу „Газпром“ и споразумението, което „Газпром“ подписа с ЕК по повод антимонополното дело, водено от Комисията срещу компанията. То задължи руския газов колос да влезе в преговори за нормализиране на цените на газа с ощетените от неговия монопол източноевропейски страни.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!