море

Областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова издаде заповед, с която се забранява извършването на действия, които нарушават повърхността и целостта на крайбрежната плажна ивица.

Повод за разпоредителните действия са постъпилите в администрацията сигнали от граждани за извършване на незаконосъобразни действия, а именно изграждане на пясъчни диги с тежка техника върху крайбрежната ивица в териториалния обхват на Южното Черноморско крайбрежие, съобщиха от Областна администарция-Бургас.

Възлага се на РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и ОД на МВР да извършват проверки и да осъществяват контрол за недопускане на дейности, нарушаващи целостта на плажните ивици.

В случай, че се констатира нарушаване на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Закона за опазване на околната среда нарушителите, ще бъдат санкционирани.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Тя гласи следното:

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и по повод сигнали за извършване на незаконосъобразни действия, а именно изграждане на пясъчни диги с тежка техника върху крайбрежната плажна ивица в териториалния обхват на Южното Черноморско крайбрежие, и на основание чл. 158, ал.1, т.4 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл.30, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и във връзка с чл.216, ал.1 от Наказателния кодекс,

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Възлагам на директора на РИОСВ – Бургас и на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ като контролни органи съгласно чл. 158, ал.1, т.4 от Закона за опазване на околната среда да не допускат извършването на действия, които нарушават повърхността и целостта на крайбрежната плажна ивица, както и стриктно да следят за извършването на нарушения и да реализират административнонаказателната отговорност спрямо нарушителите чрез налагане на предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки.
  2. Възлагам на директора на ОД на МВР – Бургас като контролен орган, който следи за извършването на административни нарушения или на престъпни посегателства срещу държавната собственост или установения в страната правов ред, да извърши проверка за наличието на данни за извършени административни нарушения по чл.30, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на територията на морския плаж и/или данни за извършено престъпление по чл.216, ал.1 от Наказателния кодекс, съответно да реализира административнонаказателна или наказателна отговорност спрямо виновните лица.

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас, да се разгласи чрез средствата за масова информация и да се изпрати на посочените органи за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на ОД МВР – Бургас, които да ми докладват за установените обстоятелства и предприетите действия.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!