жените се справят по-добре от мъжете

Жените напускат дома си на 25 години, а мъжете на 27. Те имат по-високо образование, четат повече книги и живеят по-дълго от срещуположния пол. По-ниското възнаграждение, заемането на по-ниски постове, високата безработица и големият брой на жените, които отглеждат сами децата си са негативите, които търпят представителките на нежния пол, подчертава статистическият портрет „Животът на жените и мъжете в Европа“, изготвен от Евростат в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки на ЕС и на страните от ЕАСТ.

Жените са по-високо образовани от мъжете

Висше образование са завършили 33% от жените и 30% от мъжете в ЕС. В почти всички държави членки делът на жените с висше образование е по-голям от дела на мъжете, като най-големите различия се наблюдават в балтийските държави членки и във Финландия, Швеция и Словения.

Мъжете и жените на възраст между 25 и 64 години в ЕС с ниска степен на образование (основно и по-ниско) са с почти еднакъв дял през 2017 г. – 22% при жените и 23% при мъжете.

В почти всички държави – членки на ЕС, делът на жените, завършили средно образование или професионално обучение след средно образование (44%), е по-малък в сравнение с този на мъжете (48%).

Жените печелят по-малко от мъжете

През 2016 г. в ЕС средната брутна почасова заплата при жените е била с 16.2% по-малка отколкото при мъжете. Средно жените са печелили по-малко от мъжете във всички държави членки, но разликата в заплащането между жените и мъжете варира. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (25.3%), Чешката република (21.8%), Германия (21.5%), Обединеното кралство (21.0%) и Австрия (20.1%). Най-ниска е разликата в заплащането между жените и мъжете в Румъния (5.2%), Италия (5.3%), Люксембург (5.5%), Белгия (6.1%) и Полша (7.2%). Разликата във възнагражденията отчасти може да се дължи на индивидуалните характеристики на заетите мъже и жени (например опит и образование), както и на факта, че в някои икономически сектори и професии традиционно работят повече мъже (съответно с по-високи заплати) отколкото жени в сравнение с други сектори и професии.

За сметка на това, близо една трета от жените заемат ръководни постове в ЕС

Работещите мъже обикновено заемат по-високи позиции от работещите жени. Приблизително една трета (34%) от ръководителите в ЕС през 2017 г. са жени. Техният дял не надвишава 50% в нито една от държавите членки, като най-голям е в Латвия (46%), Полша и Словения (по 41%), България, Естония, Литва, Унгария и Швеция (по 39%), а най-малък е в Люксембург (19%), Кипър (21%), Чешката република (25%), Дания, Италия и Нидерландия (по 27%)

На 100 мъже се падат 105 жени

В ЕС на 100 мъже се падат 105 жени. Това е в резултат на по-голямата продължителност на живота и по-ниската смъртност при жените. В почти всички държави членки жените са повече от мъжете, като най-голяма е разликата в Латвия (18%), Литва (17%) и Естония (13%), докато в Люксембург, Малта и Швеция мъжете са малко повече от жените.

По отношение на младите хора на възраст до 18 години се наблюдава обратният модел – мъжете са с 5% повече от жените. От друга страна, при хората на 65 и повече години жените са с 33% повече от мъжете.

Бракът и раждането

Анализът показва, че през 2017 г. във всички държави-членки на ЕС жените сключват брак по-рано от мъжете, като през 2016 г. разликата във възрастта при сключване на първи брак е над 3 години в България, Румъния и Гърция, а в Ирландия (2015 г.), Португалия и Обединеното кралство (2015 г.) – по-малка от 2 години. Що се отнася до средната възраст на жените при раждане на първо дете – през 2016 г. в ЕС тя е 29 години, като варира от около 26 години в България и Румъния до 31 години в Испания и Италия.

Седем пъти повече жени, отколкото мъже, отглеждат сами децата си

През 2017 г. в ЕС 7.6% от жените на възраст 25 – 49 години живеят сами с децата си в сравнение с 1.1% от мъжете на същата възраст. За живеещите сами без деца в тази възрастова група делът на жените е 9.6% и 16.3% – на мъжете.

Големи различия има между жените и мъжете на възраст 65 и повече години – делът на възрастните жени, живеещи сами (40.4%), е два пъти по-голям отколкото при мъжете (19.9%).

При другите възрастови групи има по-малки разлики. Сред младите хора 8.5% от жените и 8.1% от мъжете на възраст от 15 до 24 години живеят сами. Същото важи и при съвместно живеещите – 45.1% от жените и 48.4% от мъжете на възраст 15 и повече години в ЕС живеят с партньор. В домакинствата, където децата се отглеждат от двамата родители много по-голям е делът на жените отколкото на мъжете, които полагат грижи за децата, готвят и извършват домакинска работа. През 2016 г. в ЕС 92% от жените на възраст между 25 и 49 години (с деца под 18 години) се грижат за децата си ежедневно в сравнение с 68% от мъжете. Сред държавите членки най-големи различия между жените и мъжете са наблюдавани в Гърция – 95% от жените и 53% от мъжете, и Малта – съответно 93% и 56%, докато най-малките разлики са установени в Швеция – 96% от жените и 90% от мъжете, и Словения – съответно 88% и 82%.

За домакинската работа и готвенето разликите са още по-големи. В ЕС през 2016 г. 79% от жените са готвели и/или са извършвали домакинска работа ежедневно в сравнение с 34% от мъжете. Най-голяма е разликата между жените и мъжете в Гърция – 85% от жените и 16% от мъжете, и Италия – съответно 81% и 20%, а най-малка е в Швеция – 74% от жените и 56% от мъжете, и Латвия – съответно 82% и 57%.

Мъжете пият и пушат повече от жените и са с наднормено тегло

През 2014 г. в ЕС по-голям дял от мъжете в сравнение с жените употребяват алкохол всяка седмица – 38% от мъжете на 18 и повече години в сравнение с 23% от жените на същата възраст. Сред държавите членки делът на мъжете варира от 21% в Латвия до 52% в Обединеното кралство, а за жените – от 5% в Румъния и Литва до 40% в Обединеното кралство.

24% от мъжете на възраст над 18 години са ежедневни пушачи в сравнение с 16% от жените на същата възраст. Делът на мъжете варира от 10% в Швеция до 40% в Кипър, а на жените – от 9% в Румъния до 23% в Австрия.

За разлика от употребата на алкохол и тютюнопушенето редовната консумация на плодове и зеленчуци се счита за важен елемент на здравословна и балансирана диета. В ЕС през 2014 г. 54% от жените и 49% от мъжете консумират една до четири порции плодове и зеленчуци дневно. Делът на мъжете варира от 26% в Холандия до 70% в Белгия, а на жените – от 32% в Холандия до 73% в Белгия.

В рамките на ЕС през 2014 г. с наднормено тегло са 57% от мъжете (с индекс на телесна маса 25 или повече) в сравнение с 44% от жените. Пропорциите между държавите членки варират за мъжете от 52% в Холандия и Франция до 66% в Хърватия, а за жените – от 35% в Италия до 54% в Малта.

Спортът при двата пола

В ЕС през 2014 г. 36% от мъжете са отделили 150 или повече минути седмично за спортни и физически дейности, които не са свързани с работа, в сравнение с 26% от жените. Делът на мъжете варира от 14% в Румъния до 55% във Финландия, а на жените от – 4% в Румъния до 57% в Дания.

Жените живеят по-дълго от мъжете

Съществена разлика между жените и мъжете е в продължителността на живота. Във всички държави членки те живеят по-дълго от мъжете – през 2016 г. в ЕС средната възраст е 83.6 години за жените и 78.2 години за мъжете с разлика от 5.4 години. Сред държавите членки разликата във възрастта на жените и мъжете варира от 10 – 11 години в Латвия и Литва до под 4 години в Дания, Ирландия, Малта, Холандия, Швеция и Обединеното кралство.

Здраве и смърт

Повечето мъже оценяват здравето си като добро, но смъртността при тях е по-голяма – показва още анализът. Във възрастовата група от 16 до 44 години 85% от жените и 87% от мъжете в ЕС през 2016 г. оценяват здравето си като добро. За лицата на възраст между 45 и 64 години този дял намалява до 62% при жените и 65% при мъжете, а за хората на възраст 65 и повече години – съответно до 36% и 42%.

Според изследването причините за настъпване на смърт са злокачествените новообразувания, болестите на сърцето (напр. инфаркт) и мозъчносъдовите заболявания (напр. инсулт) са трите най-често срещани причини за смърт както при жените, така и при мъжете в ЕС.

И при трите причини смъртността е по-голяма при мъжете отколкото при жените: през 2015 г. в ЕС от злокачествени новообразувания са умрели 346 мъже и 201 жени, от болести на сърцето – 172 мъже и 95 жени, и от мозъчносъдови заболявания – 93 мъже и 78 жени на 100 000 мъже/жени.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук