Преките чуждестранни инвестиции у нас през месец януари тази година възлизат на 54млн. евро, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Това е с 92.1% повече спрямо същият период през 2016г., когато сумата възлизаше на едва 25.9 млн. евро. За цялата минала година размерът на чуждестранните вложения в България е 701.7 млн. евро, става ясно от ревизираните данни на Централната банка. Това е с около 20 млн. евро повече спрямо предварителните данни, публикувани през февруари тази година. Така сумата официално е с 58% по-ниска спрямо размера на инвестициите през 2015г., когато сумата достигаше 1.692 млрд. евро.

Конкретно през месец януари тази година, дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е с нетна положителна стойност от 0.1 млн. евро за януари 2017 г., при отрицателен размер от 38 млн. евро за януари 2016 г.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.5 млн. евро при 2.1 млн. евро за януари 2016 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0.3 млн. евро, 54.7% от общия размер), Австрия (0.2 млн. евро, 32.5% от общия размер), Турция (0.1 млн. евро, 11.9% от общия размер) и Дания (0.1 млн. евро, 10.3% от общия размер), пише в съобщението на БНБ.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари 2017г. са от Холандия – 26.6 млн. евро, 49.2% от общия размер за периода, Малта – 15.4 млн. евро, 28.6% и Германия 11.9 млн. евро, 22.1%. По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари 2017г. нарастват с 2.4 млн. евро, при увеличение с 1.4 млн. евро за януари 2016г., добавят от БНБ.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!