Конституционен съд

Със 7 на 3 гласа Конституционният съд (КС) прие ключово за управлението на съдебната власт решение, с което на практика одобри мандат без ясен срок на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), когато парламентът не избира нови негови членове и косвено даде знак на действащия Висш съдебен съвет (ВСС), че членовете му трябва да останат на постовете си и след 3 октомври 2022 г., когато мандатът му ще изтече, предаде Lex.bg.

Решението се отнася пряко за членовете на ИВСС, които почти две години и половина след изтичането на мандатите им продължават да изпълняват функциите си (един от тях, въпреки изричното му желание да напусне), защото четири Народни събрания не избраха нови инспектори.

Днес КС прие, че „с изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори“.

„Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания. Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон“, се казва още в решението.

Така КС „санира“ оставането на поста на настоящите членове на ИВСС и отхвърли съмненията в съдебната практика за валидността на актовете им.

Решението му означава и че макар Конституцията да определя мандат от 5 години за главния инспектор и 4 години за инспекторите и да им забранява втори, този срок може да бъде надвишен с неопределено време, докато парламентът избере нови членове на ИВСС. Тоест напълно е възможно инспекторите да изкарат още един последователен мандат, че и отгоре, без да са избрани за него и при изрична забрана в основния закон, ако Народното събрание дълго не постига мнозинство от 2/3 от депутатите, за да ги „заместят“ нови.

Решението е подписано с особено мнение от Красимир Влахов, Атанас Семов и Янаки Стоилов.

Казусът с ИВСС стигна до Конституционния съд по няколко причини. Първата е, че налице устойчив проблем – органът е имал два състава и двата надвишиха значително мандата си, тъй като за избора на инспекторите е нужно мнозинството от 160 депутати, което се оказа трудно постижимо. Втората е, че тъй като нито в Конституцията, нито в Закона за съдебната власт е регламентирана възможност членовете на ИВСС да продължат да изпълняват функциите си след края на мандата им, съдебната практика започна да приема, че актове на инспектората след изтичането му са нищожни. Трета причина е, че се очаква за първи път в историята си ВСС да бъде изправен пред същата ситуация – мандатът му да изтече, а да няма избран нов състав.

Така КС беше сезиран с искане за тълкуване на Конституцията от Върховния административен съд (ВАС). В основата на конкретното питане – може ли членовете на ИВСС да продължат да изпълняват функциите си след края на мандата им, върховните съдии поставиха и един базисен правен въпрос. Той е за това, когато две конституционни ценности – мандатността и непрекъснатото функциониране на конституционноустановени органи, не могат да се съвместят, на коя трябва да се даде приоритет (повече за искането за тълкуване на Конституцията виж тук). Т.е. дали когато мандатът на колективен орган е изтекъл (в случая на ИВСС и на ВСС и при забрана за повторно избиране на членовете му), членовете му трябва да продължат да изпълняват функциите си до избора на нови – в името на континуитета на държавното управление, или трябва да освободят незабавно постовете си – в името на основния принцип на демокрацията, че власт се упражнява само за определен срок, обяснява Lex.bg.

Диспозитивът на днешното решение на КС показва, че той е дал превес на непрекъснатото функциониране на ИВСС. Очаква се то да бъде мотивирано с това, че ако се даде такъв на мандатността, на практика един установен в Конституцията орган ще престане да съществува, а така ще се наруши установеният от нея баланс между властите.

Тези принципни съображения с още по-голяма сила важат за ВСС. Мандатът на настоящия съвет изтича след по-малко от седмица, но са избрани едва 11 от общо 22-мата му изборни членове. Съдиите, прокурорите и следователите определиха своите представители, но парламентът, също като при ИВСС, не излъчи своите. Освен това изборът на шестимата съдии беше оспорен и решението за него ще е факт след края на мандата на ВСС.

Тъй като днешното решение на КС не се отнася пряко до членовете на ВСС, се очаква те да обсъдят как се отразява то на ситуацията със съвета.

Още вътрешнополитически новини – четете тук.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук