На снимката: проф. Панайот Карагьозов

Традиционният летен семинар по български език и култура започва в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен. Той ще продължи до 3 август 2019 г. и в него тази година ще участват близо 90 души от 25 страни от Европа и Азия. Най-общата цел е да създадем приятели на България, споделя проф. Панайот Карагьозов, който е директор на Летния семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти.

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии на Алма матер. Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

През тази година се провежда 57 летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти, посочи проф. Панайот Карагьозов и обясни, че идеята на семинара е да запознае чужденците с българския език, литература и култура.

„Повечето от тях, които знаят български и които изучават български в чуждестранни университети, усъвършенстват своите умения в сферата на филологията“, поясни проф. Карагьозов.

Той подчерта, че най-общата цел е да създадат приятели на България:

„Искаме те да бъдат едни своеобразни посланици на нашата страна в своята родина и да говорят с хубави чувства за нас. По-късно от тях някои стават дипломати, други журналисти, преводачи и т.н. и да създадем един благоприятен облик на нашата страна.“

Преподаватели от Факултета по славянски филологии, Историческия факултет, Българската академия на науките и други авторитетни научно-преподавателски институции осъществяват обучението по български език, литература, история и култура. По време на Семинара се провеждат тематични кръгли маси, в които участници и специално поканени наши и чуждестранни изследователи, които излагат своите виждания по актуални въпроси на българистиката.

Всяка година научната продукция на семинара се публикува в поредицата „Българистични студии“. Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра“. Той се провежда във ваканционна обстановка, при която дистанцията между преподаватели и слушатели е сведена до минимум.

Продължителността на Семинара е три седмици. Програмата включва четири основни блока: задължителна учебна програма, факултативна учебна програма, културно-развлекателна програма и учебни екскурзии. В задължителната учебна програма са включени занимания по практически български език, както и специализирани семинари, посветени на българския език и превод, българска литература и културна антропология на българите.

Факултативната учебна програма включва изучаване на български народни песни и танци.

В културно-развлекателна програма са предвидени прожекции на български филми, вечеря в традиционен български ресторант, запознанство край семинарния огън, вечер на талантите, вечер на българския фолклор.

В програмата за учебните екскурзии са включени посещение на Националния исторически музей, пътуване до Витоша и пикник, разглеждане на София и посещение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, пътуване до Пловдив и Рилския манастир.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!