пари, евро, валута
Снимката е илюстративна Снимка: БТА

Министерският съвет прие проекта на Закон за въвеждане на еврото у нас. Той цели да осигури гладко и безпроблемното въвеждане на единната европейска валута в България и да повиши прозрачността и информираността на гражданите и бизнеса.

С предложения проект се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на Република България. Законопроектът определя принципа за защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро. С него се уреждат и правилата за превалутиране и закръгляване, въвежда се период за двойно обозначаване на цените на стоки и услуги, както и на двойно обращение на двете валути, за да се гарантира високо ниво на прозрачност на процеса и да се създаде възможност за адаптация на обществото. Същевременно се регламентира и процедурата по разпространение на новата валута и обмяната на банкноти и монети от левове в евро.

Предвижда се еврото да стане официалната парична единица на Република България от датата на отмяна на дерогацията за Република България по чл. 140, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс 1.95583 е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, така и в Решението на Народното събрание от октомври 2022 г., с което беше възложено на българските институции ускоряване на консултациите и продължаването на техническата подготовка за приемане на еврото в страната. Курсът се поддържа вече четвърт век, благодарение на установения през 1997 г. валутен борд, когато курсът на лева бе фиксиран към германската марка, а при въвеждането на еврото в Германия бе преизчислен по официалния курс, по който германската марка се е конвертирала към еврото.

Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане на 25 март 2024 г. с 30-дневен срок за представяне на становища и предложения. Справката за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на проведените обществени консултации, е публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.

Проектът на закон е съгласуван и с Европейската комисия и Европейската централна банка, които са изразили своите положителни становища по него.

Припомняме, че днес беше представен доклад на Европейската комисия. В него се казва, че страната ни отговаря на три от Маастрихските критерии за присъединяване към еврозоната, но все още не изпълнява целите за устойчивост на цените.

България засега не отговаря на изискванията за въвеждане на общата валута, се отбелязва в оценката. Отчита се, че нашата страна е съобразила почти изцяло законодателството си с правилата на еврозоната, включително по отношение на бюджета, обменния курс на лева и дългосрочните лихви.

Докладът разглежда готовността на още пет държави, които имат правното задължение да се присъединят към еврозоната – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. Комисията уточнява, че никоя от посочените държави не е готова за въвеждане на еврото, както и че само България отговаря на всички изисквания без едно.

В съобщение на ЕК са цитирани данни от обществено проучване от миналия месец, според които 49 на сто от българите подкрепят присъединяването към еврозоната, 71 на сто очакват това да се случи в близките пет години, 64 на сто предвиждат въвеждането на еврото да доведе до повишаване на цените, а 44 на сто имат очакване за положително въздействие от премахването на лева.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук