кино, филм

През 2020 и 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на България. Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

1. Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

НСИ статистика

1.1. Музеи

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 184 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като по тематичен обхват 96 от тях са общи, а 88 – специализирани (вкл. художествени галерии).

Посещенията в музеите през 2021 г. са 2 915 хил. и съпоставени с 2020 г. се увеличават с 30.4%. В дните със свободен вход са осъществени 13.1% от посещенията (383 хиляди). Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите – със 127 хиляди., или с 54.8% спрямо предходната година.

1.2. Сценични изкуства

През 2021 г. в действащите 71 театъра в страната са организирани 9970 представления, посетени от 885 000 зрители. Спрямо 2020 г. представленията и посещенията се увеличават съответно с 42.0 и 15.2%. Средният брой посетители на едно представление е 89 и намалява с 20 спрямо предходната година.

Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2021 г. е следното:

 • 35 драматични театъра с 4 582 представления;
 • 20 куклени театъра с 3 328 представления;
 • 7 драматично-куклени театъра с 1 143 представления;
 • 7 оперни и балетни театъра със 729 представления;
 • 2 оперетни театъра със 188 представления.

През 2021 г. в страната са развивали дейност 54 музикални колектива – 5 филхармонии, 24 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 25 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 18.1% спрямо 2020 година.

НСИ статистика

Дружества, сдружения и музикални компании са организирали следните прояви през 2021 година:

 • естрадни (поп, рок, фолк и др.) – 220 концерта, посетени от 43.9 хил. лица;
 • фолклорни – 178 концерта, посетени от 87.9 хил. лица;
 • камерни и симфонични – 112 концерта, посетени от 18.2 хил. лица.

1.3. Библиотеки

През 2021 г. броят на библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (47). Общият им фонд се състои от 35 480 хил. библиотечни документа – книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите – 54.1% (19 179 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) – 29.5% (10 473 хил.), и продължаващите издания – 16.4% (5 829 хиляди).

НСИ статистика

Регистрираните читатели са 221 000, което е със 7.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията намаляват със 7.9% и достигат 3 068 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 4 807 хил. библиотечни единици.

В Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ през 2021 г. има регистрирани 8 380 000 библиотечни документа, или с 59 000 повече в сравнение с предходната година. Библиотечният фонд в 26-те регионални библиотеки в областните центрове е 11 956 000 единици, като заетият фонд в тях се увеличава с 208 000 в сравнение с 2020 година.

2. Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

НСИ статистика

2.1. Филмово производство

През 2021 г. са произведени общо 74 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 36 за киномрежата, 31 за телевизията и 7 за други цели.

Произведените пълнометражни филми са 20 (12 игрални и 8 документални).

Произведените късометражни и среднометражни филми са 54 (включващи 9 сериала с общо 256 епизода), от които 13 игрални, 30 документални и 11 анимационни.

2.2. Кина

В края на 2021 г. кината в страната са 76, а киноекраните – 221, като броят им се увеличава с по 6 и за двете категории спрямо 2020 година. Мултиплексите са 10 и в тях са осъществени 57.3% от всички прожекции и 60.2% от посещенията.

През 2021 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 29.2%, а посещенията – с 82.4%.

Най-голям е броят на кината в Югозападния район – 22 с 86 000 прожекции, посетени от 1 166 000 зрители. В столицата са функционирали 15 кина със 72 екрана, в които са прожектирани 1969 филма.

2.3. Радиопрограмна дейност

През 2021 г. в страната са функционирали 74 регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 635.0 хил. часа радиопредавания, което е със 135 часа по-малко в сравнение с 2020 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 62.1%, следвани от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 9.9%.

2.4. Телевизионна програмна дейност

През 2021 г. в страната са функционирали 128 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 8 повече от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 860.4 хил. часа, или с 10.3% повече в сравнение с 2020 година. Специализираните предавания са разпределени по часове, както следва:

 • художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) – 210.3 хил. часа;
 • музикални предавания – 131.7 хил. часа;
 • спортни предавания – 102.7 хил. часа;
 • новини (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 87.5 хил. часа;
 • реклами – 45.2 хил. часа;
 • образователни предавания – 8.9 хил. часа.

НСИ статистика

Още новини за култура – четете тук

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук