През първото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица по трудов договор или служебно правоотношение нарастват с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 година, сочи националната статистика.

В индустрията е регистрирано намаление с 0.4%, докато в услугите и в строителството увеличението е съответно с 3.5 и 9.4%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Данните на института показват, че най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 25.4%, „Държавно управление“ – със 17.8%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.4%.

Най-голямо пък е намалението на общите разходи за труд е в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 9.8%, „Операции с недвижими имоти“ – с 4.0%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 2.4%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо първото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 5.4%, а другите разходи, извън тези за възнаграждения, с 2.1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 26.1% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ до -9.2% за „Хотелиерство и ресторантьорство“.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!