Днес в 2 359 училища в страната ще удари първият звънец, с който ще се даде началото на новата учебна година.

717 400 ученици ще прекрачат праговете на своите учебни заведения за първи път от шест месеца. От средата на март до края на учебната 2019/2020г. децата се обучаваха от вкъщи. Затова днес е много специален ден за всички тях.

Първокласниците тази година са около 59 000.

68 400 са учителите, педагогическите специалисти, директорите на учебните заведения.

Близо 900 ремонтни дейности са извършени в 99 държавни и 646 общински училища.

Малко след началото на учебната година ще продължат ремонтните дейности в над 100 учебни заведения.

Там ще бъде създадена необходимата организация, за да не бъдат възпрепятствани нормалното откриване на учебната година и протичането на учебния процес.

Училище по време на пандемия

Новата учебна година обаче няма да е като предходните. В условията на глобална пандемия от коронавирус, във всички учебни заведения са въведени специални мерки.

Всъщност МОН съобщиха, че не могат да въведат универсални мерки във всички училища, заради тяхната специфика, затова са дали препоръки, разделени на задължителни и препоръчителни:

Задължителни мерки

Носене на маски или шлемове

  • в  общите  закрити  части  на  учебната  сграда  –  преддверие,  фоайета,  стълбища, коридори,  санитарни  възли,  медицински  кабинет,  учителска  стая, библиотека,  бюфет  и столова  (освен  при  хранене)
  • за  всички  ученици,  учители,  в  т.ч.  от  външните  за институцията лица; -в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон)
  • от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).
  • При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
  • в училищните автобуси.
  • носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
  • Дезинфекциране два пъти в деня – преди началото и след приключване на учебните часове
  • Проветряване на помещенията във всяко междучасие
  • Максимално ограничаване на контактите между учениците

Препоръчителни мерки – всяко училище само ще решава как да ги прилага

Основното предизвикателство е как да се осигури дистанция между учениците от различни класове. Някои училища разделиха коридорите, така че да не се смесват потоците.

Изолатори

Обособяването на място за временно отделяне на ученик или лице с гриподобни симптоми или т.нар. изолатори е задължително изискване на МОН.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!