Министерският съвет прие по-строги правила за износа на маски и дезинфектанти. С днешното решение се разширява обхватът на забраната за износ без разрешение на дезинфектанти и техни производни и на предпазните средства.

Включват се медицинските изделия, които по своето предназначение осигуряват адекватна лична защита. Такива са еднократни гащеризони, медицински и хирургични маски за еднократна употреба, защитни очила, латексови/нитрилови ръкавици и калцуни.

Промяната се налага, тъй като в предишното решение на МС тези изделия не са били включени, което създавало опасност за напълно законен износ на трети страни.

Според правителството това би могло да доведе до реална опасност работещите „на първа линия“ да останат без адекватна защита.

„С решението се прецизира въведеното ограничение за износ на дезинфектанти и техни производни, като то обхваща дезинфектанти (биоциди) с доказано действие, т.е. такива, които са пуснати на пазара съгласно нормативните изисквания. Продуктите за дезинфекция, биоциди, съгласно националното и европейско законодателство, са на разрешителен режим. Издаването на разрешения за предоставянето на пазара на биоциди и контролът върху тях се извършва от Министерството на здравеопазването”, пише в решението на МС.

Ще бъдат освободени от мита и ДДС стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19.

С постановлението се създават национални правила като се определят стоките, подлежащи на освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност, както и лицата, които могат да ползват правилата за освобождаване.

Това са лекарствени продукти, медицински изделия, лични предпазни средства, които са особено необходими в борбата с COVID-19. Държавните органи, които към настоящия момент осигуряват логистично тези стоки, ще бъдат освободени от вносни мита и от ДДС. Не се допуска използването на освободените стоки за цели, различни от борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!