колегия

След като през последните месеци бяха разглидани много малко дела /само изрично упоменатите в Закона за мерките по време на извънредно положение/, а извънредното положение отпадна, българските съдилища възобновяват работа при строги мерки за предпазване от инфекция и ограничен достъп, само за участниците в съдебните дела и за хора, ползващи някои административни услуги. Журналистите и гражданите няма да могат да пирсъстват на процесите, а се чуха и призиви разглеждането на делата да не започва едновременно и по-несъществените да бъдат отложени за след преминаването на пандемията, за да не се окаже събирането на хора в съдилищата причина за възникване на нови огнища на заразата.

Преди ден Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. Те са изготвени от членове на ВСС, след проведено по видеоконференция обсъждане с административните ръководители на апелативните съдилища, съобщиха от ВСС.

Документът урежда еднопосочно движение в съдебните сгради, режим на достъп на страните по дела до съдебни заседания и деловодства, както и на граждани, ползващи административни услуги. В сградите всички трябва да носят предпазни средства. Няма да се допускат хора с видим нездрав вид. При възможност ще измерва телесната температура. За да не се допуска струпване на хора пред залите, между отделните заседания ще има времеви прозорец, а за да не се застояват страните в делата – пейките във фоайетата ще бъдат махнати или заградени.

Предвидени са мерки за обезпечаване на разглеждането на насрочените дела в съдебна зала и чрез видеоконферентна връзка, както и дистанционна работа на съдии и съдебни служители, които не са дежурни и задължени да присъстват физически в съдебната сграда.

Въвежда се създаване на електронен регистър на дела, отсрочени по обективни причини след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда, който ще бъде докладван ежемесечно на ВСС. При изготвяне на атестациите на съдиите от помощните атестационни комисии и при преценка спазването на срока на изготвяне на съдебните актове, ще се съобразява срочността и експедитивността при работа в периода на извънредното положение, както и евентуалното забавяне на съдопроизводствените действия в резултат на приложението на настоящите мерки. Акцент в тях са ползването на електронно призоваване и връчване на съдебни книжа, и разглеждането на дела чрез интернет платформи, както и ангажиментите на ВСС за обезпечаване на тези дейности.

Набелязани са специфични мерки за осигуряване на публичността на съдебните заседания и дейността на съдилищата като изготвяне на ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес, изявления на служителите „връзки с обществеността“ или друг упълномощен служител и други.

Съдийската колегия предвижда организиране на медийна кампания за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата, и друга за популяризиране на начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата. Указва се, заложените в годишните програми на съдилищата мероприятия и общите събрания да се провеждат чрез видеоконферентни връзки, и се насърчават магистратите и съдебните служители да ползват дистанционни форми на обучения.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!