На снимката: комисарят от Съвета на Европа Дуня Миятович

Докладът на Съвета на Европа, разглеждащ расизма, нетолерантността, дискриминацията, насилието над жени, домашното насилие и свободата на медиите, направи изводи за тревожни тенденции в българското общество. Документът бе представен от Комисаря по правата на човека Дуня Миятович, гласи съобщение от Съвета на Европа, предадено от БТА.

Според доклада България се нуждае от политическа и културна промяна в начина, по който малцинствените групи биват представяни. Езикът на омразата, дискриминацията и враждебността срещу ромите, ЛГБТИ хората и гражданите от други малцинствени групи предизвикват остра загриженост. Комисар Миятович призовава властите да реагират енергично на проявленията на език на омразата, включително от страна на високопоставени политици, да повишат правната защита от дискриминация и престъпления от омраза и ефективно да разследват и преследват наказателно подобни деяния.

Според комисар Миятович дебатите около Истанбулската конвенция са поели в тревожни посоки, представляващи сериозна заплаха за правата на жените, децата и ЛГБТИ хората. Продължаващите атаки срещу неправителствени организации, оттеглянето на стратегията за закрила на детето и отлагането на влизането в сила на новия закон за социалните услуги са сред най-печалните примери за тези посоки.

Препоръчва се властите трябва да променят посоката и да се борят с вредните изказвания, да подобрят законодателството и да повишат осведомеността на обществото за нуждата от по-голяма закрила на жертвите на насилие срещу жени и домашно насилие. Особено внимание следва да се обърне на насърчаването на равенството между жените и мъжете, казва комисарят. Тя призовава за увеличаване на броя на кризисните центрове и на другите социални услуги, необходими за жертвите на домашно насилие и препоръчва мерки за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Според Дуня Миятович са необходими по-силна подкрепа за НПО и правозащитниците, постоянно събиране на данни за всички видове насилие срещу жени, основано на пола. Властите трябва да наложат възпиращи наказания на извършителите, да осигурят на жертвите достъп до безплатна правна помощ и лесно достъпни мерки за закрила, както и да им предоставят ефективни правни средства за защита.

В доклада си комисарят отбелязва и продължаващо влошаване на медийната свобода по множество причини, включително заради непрозрачност на медийната собственост и финансиране, тормоза над журналисти, използването на дела за клевета и политическото влияние. Тя призовава властите да насърчават благоприятна за свободата на изразяване среда, чрез предотвратяване на прекалената концентрация на медийна собственост, отмяна на наказателноправните разпоредби в случаите на клевета и налагане на наказания на всички, които отправят заплахи и извършват посегателства срещу журналисти.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук