Конституция

Не съществуват нито необходимост, нито причини за приемане на нова Конституция, още повече, че за създаването на такава се изисква висша компетентност – това е гледната точка на Съюзът на юристите в България /СЮБ/, отразена в отворено писмо на организацията.

Изложението припомня, че при създаването на настоящия основен закон са участвали юридически капацитети, на които „трудно може да се противопостави екипът на Данаил Кирилов и преговарящият състав на ГЕРБ“. Подчертава се още, че 90% от текстовете в проекта са взети от сега действащата Конституция.

Въз основа на тези и други съображения юристите, застанали зад писмото, призоваха 127-те народни избраници, които са поставили подписите си под проекта за нова Конституция, „някои без дори да го прочетат“, да ги оттеглят, а с тях и целия проект. Подчертано бе още, че за проекта има критични отзиви от няколко авторитетни юридически организации:

„В позицията си Българската асоциация по европейско право (БАЕП), с председател Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, заявява, че писането на конституционен текст изисква висш конституционализъм. С перфектна аргументация е посочено, че „…идеята за приемане на изцяло нова Конституция подкопава устоите на крехката българска конституционна традиция, изглежда необоснована и неоправдана…“ В подобна посока е и становището по проекта за нова Конституция и на Висшия адвокатски съвет. СЮБ категорично подкрепя тези становища“ – гласи отвореното писмо.

Авторите са категорични, че посочените от тях аргументи говорят, че няма причини и основания за създаване на изцяло нова конституция.

Ето и пълният текст на отвореното писмо на СЮБ:

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,

Основата на правовата държава и гарант за правата и свободите на българските граждани е Конституцията на Република България. Тя е основен закон, чиято стабилност и устойчивост е показател за наличието на демокрация. В развитите демократични държави се наблюдават дълголетно действащи Конституции (напр. САЩ – над 200 години, Белгия, Нидерландия и други). В бившите социалистически държави в Европа също се установява наличие на стабилност на основните им закони.

За приемането на нова Конституция е необходимо да е налице промяна на формата на държавно устройство или държавно управление, или съществена промяна на обществените отношения, вследствие на дълбоки социални и структурни промени. В предложения и вече скоростно внесен проект за нова Конституция на Република България няма развити подобни кардинални промени. Анализът показва палиативни изменения от компетентността на Обикновено Народно събрание и повторение на над 90% от разпоредбите на действащата Конституция.

Този проект, подписан от депутати, някои без дори да го прочетат, наричайки го – едно „нищо“, първо е разработен в нарушение на конституционни изисквания, и на правила и принципи на законодателния процес – напр. в чл. 11 от ЗНА изрично е посочено, че отмяна и приемане на нов закон се допуска само ако промените са многобройни и важни.

Изготвянето на проект на нова Конституция изисква задълбочена оценка на въздействието, както на действащия нормативен акт, така и на проекта; зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност; максимална прозрачност, публичност, участие на обществеността и преди всичко, участие на най-изтъкнатите ни юристи, както от практиката, така и от доктрината.

Известно е, че в разработването на действащата Конституция са участвали най-високо ценените ни и ерудирани юристи, като проф. Александър Янков, проф. Живко Сталев, проф. Кино Лазаров, Петър Корнажев, Христо Данов, Гиньо Ганев и др., целият състав на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (тогава единствен) и Института за държавата и правото на БАН. Очевидно е, че на тези имена трудно може да се противопостави екипът на Данаил Кирилов и преговарящият състав на ГЕРБ.

По проекта за нова Конституция изразиха критично мнение редица юристи и организации. В позицията си Българската асоциация по европейско право (БАЕП), с председател Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, заявява, че писането на конституционен текст изисква висш конституционализъм. С перфектна аргументация е посочено, че „…идеята за приемане на изцяло нова Конституция подкопава устоите на крехката българска конституционна традиция, изглежда необоснована и неоправдана…“

В подобна посока е и становището по проекта за нова Конституция и на Висшия адвокатски съвет. СЮБ категорично подкрепя тези становища. Изложеното до тук и преобладаващото мнение на юристите налагат извода, че не е налице никакво основание, предпоставки или причини за приемането на изцяло нова Конституция.

Предлагаме на 127-те депутати да оттеглят внесения от тях в НС законопроект за нова Конституция на Република България. Конституцията не може и не трябва да бъде заложник на политически ходове с очакване на дивиденти по време или на политическо оцеляване. Искаме на всички народни представители и на членовете на Министерския съвет, за пореден (девети) път да напомним, че Република България вече е единствената държава в ЕС, която няма консолидирано законодателство. Тъй като проблемите на правовата държава и върховенството на закона е основното им задължение, се надяваме най-после да изпълнят решението на Бюрото на ВНС от 15.05.1991 г. за създаване на единна система за издаване на консолидирано законодателство чрез систематизиране и кодифициране на нормативните актове.

 

Прието от Общото събрание на СЮБ на 18.09.2020 г.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук