На снимката: Ваня Трайкова

Ваня Трайкова е главен експерт в Дирекция „Образователни проекти и образователни програми“ при Министерството на образованието и науката.

ДЕБАТИ.бг я потърси за коментар във връзка с новината, че френските деца ще започват училище на 3-годишна възраст. Тя обясни и какви са предимствата на ранното предучилищно образование, което ще бъде въведено у нас.

 

Г-жо Трайкова, какви са предимствата както за децата, така и за родителите, на ранното започване на училище, каквато мярка се предвижда за децата във Франция, а в България – задължителна предучилища подготовка за децата от 4-годишна възраст?

Важно е да се уточни, че ранното тръгване на учлище в България, както и във Франция всъщност е предучилищна. Това образование, независимо от наименованието на институцията, е подготовка за училище, а не реално училище. Това, което всъщност е важно да знаят родителите е, че предучилищната подготовка всъщност се различава от училищното образование по организацията и по провеждането на дейностите в самите институции. Правителствената програма предвижда да бъде въведено предучилищното образование от 4-годишна възраст в България.

Най-важните ползи от въвеждането на предучилищно образование са прекъсването на порочния кръг от ниски постижения и загуба на интерес, които най-често водят до ранно напускане на училище и от там до предаване на бедността от едно поколение на друго. Редица международни изследвания показват, че предучилищната подготовка помага на децата да бъдат по-успешни не само в училище, но и в живота. В тази възраст се придобиват редица социални умения, които са изключително важни за по-нататъчното развитие. Една от значимите ползи особено за децата, чийто майчин език е различен от българския, е разбира се усвояването на езика, което им помага те по-лесно да се справят в училище и отново да не попадат в порочния кръг на загуба на интерес и напускане на училище.
Мисли ли се и у нас за намаляване на възрастта за тръгване на училище?

Законът за предучилищно и училищно образование е съвсем нов. На практика той действа от две години. Там е определена възрастта за започване на училищното обучение на децата, която е 7 години. Има и възможност, която е запазена от стария закон, при желание на родителите и при наличието на училищна готовност на детето то да започне своето училищно образование на 6 години.

Колко деца ще бъдат обхванати от промяната в България и ще влезе ли в сила тя от 2018/2019 учебна година?

Не мога да кажа от кога ще влязат в сила новите изисквания за предучилищно образование, защото това изисква промяна в закона. В момента той предвижда предучилищната подготовка да е задължителна за децата на 5 и 6 години. Правителствената програма предвижда да бъде въведена такава мярка, но тя няма да бъде от следващата учебна година, тъй като не са направени съответните законови изменения и една такава промяна изисква широки обществени обсъждания с родителите и всички заинтересовани страни.

Какъв е делът на децата, които започват задължителната предучилищна подготовка?

През тази учебна година децата на 5 години, които са постъпили в предучилищните групи са 55 991, а на 6 години са 57 428. Това представлява един значителен дял от децата, които трябва да постъпят след това в училище. За 6-годишните това е дял от 92%.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!