природен газ

Природният газ поскъпва отново през декември. Това става ясно от прессъобщение на КЕВР. Цената на синьото гориво за декември е с около 10% по-висока от тази за предходния месец.

От 1 декември 2021 г. КЕВР утвърди цена на природния газ в размер на 102,33 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тази цена е рекордно висока за България. За предходния месец ноември утвърдената от регулатора цена беше 93,19 лв./MWh.

Комисията е взела решението си след анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и изчисления съгласно ценовия модел, се казва още в съобщението.

От КЕВР уточняват:

Увеличената цена на природния газ за декември е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през последните дни на ноември. Отчитайки промяната в ценовите тенденции, на откритото заседание на 25.11.2021 г. от страна на „Булгаргаз“ ЕАД прогнозираха, че цената на синьото гориво за българския пазар за декември се очаква да бъде малко по-висока от предложената в заявлението на дружеството от 10.11.2021 г. Независимо от това, по данни на „Булгаргаз“ ЕАД, цената, която дружеството предлага за българския пазар остава с около 35% по-ниска от цените на европейските газови хъбове. По този начин за потребителите у нас се осигурява значително ценово предимство, в сравнение с потребителите в Европа

В утвърдената цена на природния газ от 102,33 лв./MWh са включени:

  • компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи;
  • компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ;
  • компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации;

В решението на Комисията е приета предложената на 01.12.2021 г. от „Булгаргаз“ ЕАД цена на природния газ, актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30.11.2021 г. и със средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за ноември 2021 г.

В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени, се казва още в съобщението на регулатора.

При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи, са отчетени общото количество природен газ, предвидено за доставка през декември 2021 г. и относителният дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на законовите изисквания за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!