Висш адвокатски съвет

Проектът за нова Конституция съдържа твърде спорни предложения, отклонения от основни принципи на конституционното право и немотивирани предложения за промени в демократичните инструменти. Отстъплението от достиженията на конституционализма са тревожни.

Това се казва в позиция на Висшия адвокатски съвет (виж пълния текст тук) по обявения от ГЕРБ проект за нов основен закон. ВАдС призовава депутатите да подходят разумно, отговорно и достойно като задълбочено анализират документа и проведат широко обсъждане на проекта, преди да решат дали да се променя сегашната Конституция, или да се приема нова, пишат от Лекс.бг.

От адвокатурата отбелязват, че изразяват становище на този ранен етап, водени от конституционната си роля да отстояват и защитават правата и законните интереси на хората.

Освен грешки и неточности, проектът съдържа отклонения от основни принципни на конституционното право и немотивирани предложения за промени в демократични инструменти, традиционни за най-новата история на България, чиято полза и значимост е доказана през годините и които са в унисон с най-добрите европейски образци. Това отстъпление от достиженията на конституционализма у нас Висшият адвокатски съвет счита за изключително тревожно.

Внесеният проект съдържа твърде спорни предложения, свързани с мястото и ролята на основните права в бъдещ нов конституционен модел, със спазване на принципа на разделение на властите, с правото на законодателна инициатива, с механизмите, които се очаква да усъвършенстват дейността на съдебната власт, с реда и начина, по който индивидуалната конституционна жалба ще бъде въведена у нас, и най-вече с предлагания механизъм за изменение и допълнение на новата Конституцията и на основни положения в нея, свързани с нейната конституционна идентичност“, се казва в позицията.

В нея се отбелязва, че в проекта не са засегнати много важни други въпроси, които се обсъждат в правната и академична общност и в обществото. Те са свързани с действието на решенията на Конституционния съд, с изричното конституционно закрепване на правото на справедлив съдебен процес, както и „съобразяването на конституционните разпоредби с практиката на Европейския съд за защита правата на човека по ключови дела, по които България е осъждана, което от дълго време се очаква да бъдат предмет на конституционна промяна“.

За това адвокатите призовават всички депутати да извършат задълбочен и експертен анализ на проекта, да проведат широк обществен и професионален дебат с участието на академичната общност, адвокатурата, омбудсмана, синдикати и работодатели, представители на институциите и на гражданското общество. Според ВАдС дебатът е задължителен, когато става дума за нова Конституция, която засяга по фундаментален начин всички граждани.

В рамките на този дебат следва най-вече да се отговори дали изобщо са необходими промени в Конституцията, дали предложените промени не са от компетентността на обикновено Народно събрание да променя действащата Конституция и дори да се окаже необходимо да бъде свикано Велико народно събрание – да има ясен обществен консенсус дали неговият мандат да обхваща създаването на изцяло нова Конституция или да е само за промени в конкретни разпоредби на сегашната… В интерес на цялото общество е дискусията да бъде прозрачна и открита, да съпътства целия процес по изготвяне на концептуалните предложения и конкретните текстове, за да може промените в основния закон да бъдат резултат от действителен обществен консенсус“, се казва още в позицията.

От адвокатурата заявяват, че внимателно ще следят всички предложения за промени в Конституцията.

Обществото извървя твърде дълъг път в демократичното си развитие, насочено към постигане върховенство на правото и укрепване на конституционните ценности. Всяко отстъпление от постигнатото е немислимо, защото би отдалечило България от общността на европейски държави, а евентуалните промени в Конституцията могат да бъдат подкрепени само ако отстраняват констатираните недостатъци в уредбата и приближат българския конституционен модел към най-добрите европейски образци“, завършва позицията.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!