Заради новия начин на формиране на такса смет до 30 юни 2018 г. всеки собственик на жилищен имот ще трябва да декларира в общината колко души го обитават. Уведомление за това  трябва да подадат и собствениците на нежилищни имоти, които се облагат с такса смет. Мярката е предвидена във внесените в НС от правителството промени в  Закона за местните данъци и такси.

Според исканата промяна, от 1 януари 2019 г. трябва да се  промени начинът на формиране на такса смет.
Изменението в закона предвижда отпадане на данъчната оценка на имотите като база за начисляване на такса смет и се предвижда да се въведе принципът „замърсителят плаща.

Цената на услугата с боклука в населените места ще зависи основно от количеството изхвърлени отпадъци, а не от стойността на жилището, както е сега.

Законопроектът предвижда още формиране на такса смет да става на база броя на живеещите в имота.

Всички собственици ще бъдат задължени да уведомят общината колко души в техните жилища са „ползвателите“ на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъка и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Последваха коментари, че това задължение за информиране на общината е ново административно задължение. В отговор на тези коментари са аргументите към законовата промяна, в които се казва, че уведомителният акт ще е еднократен.

За намаляване на разходите и недопускане на прекомерно натоварване на задължените лица е предложено уведомяването да се извършва еднократно, пише в мотивите към законопроекта.

За новопридобитите след 30 юни 2018 г. имоти, декларации за живеещите в тях трябва да се подадат до 31 декември 2018 г., а след тази дата – в двумесечен срок от придобиването им.

Общините ще са длъжни  да организират и възможността регистрацията да се извършва по електронен път.

От 1 януари 2019 г. общините ще имат няколко варианта, от които ще избират как да формират такса смет. За събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци ще се прави индивидуално измерване чрез торби и контейнери.

Схемата с контейнерите е позната, докато за торбите се предвижда хората да бъдат задължени да купуват от общината определен минимален брой с определена вместимост всяка година.

В същото време се допуска такса смет да зависи и от броя на ползвателите на тази услуга в даден имот. За поддържането на чистотата на улиците и други територии за обществено ползване данъкът ще се формира също според броя на ползвателите на услугата или според площта на имота.

Всяка община трябва да предложи за публично обсъждане кой вариант избира да прилага и колко ще струва той на хората.

Очаква се в редица малки населени места и крайни квартали в големите градове такса смет да скочи поне двойно.Според законопроекта е възможно в рамките на едно и също населено място общината да прилага различни методики за формиране на такса смет, което със сигурност ще се случи в големите градове. Освен това се допуска общините да определят и „други основи“, върху които да начисляват такса смет, но само ако докажат, че реално не може да се приложи нито един от посочените варианти.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук