Сигнал срещу Лозан Панов за упражняване на политическа дейност ще разглежда пленумът на ВСС в четвъртък, дневният ред на заседанието е обявен на сайта на институцията. Сигналът е внесен от Ивайло Крачунов от Блиц и е за участието на председателя на ВКС в протест срещу изгонването на отец Паоло Кортези от Белене, заради закрилата му на сирийски бежанци.

Вносител на точката е етичната комисия към съдийската колегия с председател Даниела Костова и членове Галя Георгиева, Димитър Узунов, Мария Кузманова и Юлия Ковачева. Формулирана е като

„Разглеждане на преписка № ВСС–7013/25.05.2017 г., образувана по писмо от „Информационна агенция БЛИЦ“, представлявано от Ивайло Крачунов“.

От петимата членове на съдийската етична комисия един – Мария Кузманова е в отпуск по болест, Юлия Ковачева е гласувала „против“.

Според коментари на експерти, не е изключено жалбата на Крачунов да бъде ползвана за основание за искане за предсрочно отстраняване, импийчмънт  на председателя на ВКС заради „уронване на престижа на съдебната власт”.

За предсрочното отстраняване на „тримата големи“ има ясно разписани основания в Конституцията и процедура в Закона за съдебната власт. Основанията са:

  • навършване на 65-годишна възраст;

  • подаване на оставка;

  • влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;

  • трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;

  • тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Процедурата предвижда стартиране по искане на трима членове на съответната колегия (съдийската за председателите на ВКС и ВАС и прокурорската за главния прокурор) или на петима членове на пленума на ВСС. След внасяне на искането за предсрочно освобождаване с ясно посочване на кое от конституционните основания се прави, въпросът се разглежда от пленума, за положителен отговор се искат минимум 17 „за“ от 25-членния ВСС.

Процедурата се финализира от президента – с негов указ за предсрочно освобождаване, като той може веднъж да върне предложението на ВСС.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!