газопровод

Фирмата „Атоменергоремонт“ е оттеглила жалбата си от Комисия за защита на конкуренцията срещу търга за строежа на разклонението на газопровода „Турски поток“ през наша територия, съобщи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Жалбата блокираше разширяването на газопреносната мрежа до българо-сръбската граница.

Жалбата беше подадена на 12 февруари и заради нея временно беше спряно провеждането на търга за изграждане на тръбопровода. Чрез нея срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД бе образувано производство във връзка с обявената обществена поръчка. Търгът за 2.8 млрд. лв. беше обявен от държавната компания „Булгартрансгаз“ на 21 декември 2018 г. Срокът за приемане на оферти беше 15 февруари, но три дни преди тази дата „Атоменергоремонт“ поиска от Комисията за защита на конкуренцията налагане на временна мярка „спиране“ на поръчката заради несъгласие с дадени от държавния газов оператор разяснения по документацията.

Само два дни след внасянето „Атоменергоремонт“ са оттеглили жалбата си, като не се посочват мотиви за това.

„Съгласно текста на чл. 213, ал. 1, т. 3 от ЗОП, КЗК прекратява производството при оттегляне на жалбата. Следователно, с оттегляне на жалбата, подадена от „Атоменергоремонт“ АД, не съществува правно основание, на което образуваното производство да продължи и да се проведе проучване относно евентуално извършени нарушения при издаване на Разяснение изх.№ БТГ 24-01-14(1) от 08.02.2019 г. от ръководителя на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, което е предмет на обжалване“, пише в съобщението на КЗК.

Комисията оставя жалбата без разглеждане, както и искането на енергийната компания за спиране на процедурата. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните.

Сроковете по търга ще бъдат актуализирани. Ако няма обжалване, проектът е „отпушен“, но може да се забави отново, ако постъпят и други жалби, което е твърде възможно в хода на проекти с такъв голям бюджет. Възможно е това да осуети плана на държавата да пусне тръбопровода в експлоатация през 2020 година.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!