С 9,1% се е увеличил износът на български стоки за Австрия  за периода януари-юни 2019г. в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт.

ИЗНОС

От януари до юни 2018г. в Австрия са изнесени български продукти и услуги за 498,5 милиона лева. За същия период на настоящата година те да са за 543,8 милиона лева.

Правим сравнение с най-големия икономически партньор на България – Германия. За първите шест месеца на миналата година за там са отпътували български стоки на стойност  4 159,1 милиона лева. За същия период на 2018г. НСИ отчита минимален спад с около 0,5% в износа – до 4 136,5 млн. лева.

Противно на твърденията на руската пропаганда у нас, Русия изобщо не е най-големият икономически партньор на България. През първото полугодие на 2018г. в Руската Федерация са изнесени български стоки за 401,6 милиона лева – тоест, близо с 20 на сто по-малко, отколкото за Австрия. За първата половина на 2019г. НСИ отчита, че износът на български стоки за Русия да е за 465,4 милиона лева (с над 14% по-малко, отколкото за Австрия).

Сравнението между износа на български стоки и услуги за Германия и Русия е още по-фрапиращо: близо с 90% повече в полза на Германия.

внос, износ, търговско салто
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари – юни 2018 и 20192 година; данни: НСИ

ВНОС

От януари до юни 2018г. Австрия е внесла стоки в България на стойност 749,3 милиона лева. За първото полугодие на настоящата година вносът на Австрия е за 829 милиона лева, което е ръст с 10,6%.

По отношение на Германия: за първите 6 месеца на 2018-та вносът е бил на стойност 3 878,5 милиона лева. От януари до юни 2019г. вносът на немски стоки у нас е 3 955,5 милиона лева.

Прави впечатление, че търговското салдо между България и Австрия, и Германия е в пъти по-малко от това с Русия.

(Търговското салдо е разликата между стойността на износа и на вноса на дадена държава – бел.ред.)

Тази разлика при вноса-износа от и за Австрия е 285 милиона лева, за първите 6 месеца на годината.

Търговското салдо при вноса-износа от и за Германия е 181 милиона лева.

Същият показател от вноса и износа от и за Русия е 1 милиард 790 милиона лева в полза на руския внос. Тоест, Русия внася много повече стоки в България, отколкото български стоки приема.

Доказателството: руският внос у нас е на стойност 2 млрд. 256 милиона лева (само за първите 6 месеца на настоящата година).  А българският износ към Руската Федерация, както вече споменахме, е едва за 465 милиона лева.

АВСТРИЙСКИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

500 австрийски фирми имат бизнес интереси в Българи по данни на www.advantageaustria.org (официалният портал на австрийската икономика за чужбина, в който се представят австрийски фирми, които желаят да осъществяват износ, внос или международни делови контакти).

173 австрийски фирми имат филиали в страната. В това число попадат EVN, OMV, Raiffeisen, STRABAG, A1 и други структуроопределящи компании.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!