Редица промени в законодателството ще облекчат административната тежест за гражданите и бизнеса.

Това заяви социалният министър Бисер Петков по време на съвместното заседанието на две комисии в НС – социалната и за децата, младежта и спорта при представяне на промените в Закона за социално подпомагане.

По думите му, с предлаганите промени отпада изискването към лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, при заявяване на административната услуга по вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги да прилагат: оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния съд и заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

Освен това, Агенцията за социално подпомагане по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.

Бисер Петков каза още, че се предвижда отпадане на срока за пререгистрация на доставчиците на социални услуги, тъй като удостоверението за регистрация е безсрочно и няма основание лицата да се ограничават с конкретни срокове за подновяване на регистрацията им.

Със заключителната разпоредба на проекта на Закон за изменение на закона за социално подпомагане се предлагат изменения и в закона за закрила на детето.

Предвидени са повече средства за тази година за социалното министерство и много служители в неговите структури ще получат увеличение на заплатите, но след като приключи процесът на оценяване в края на януари т.г., каза още Петков.

Самото увеличение се очаква да стане в началото на месец май 2018 г. и ще бъде максимум с 15%.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!