Булгаргаз
Булгаргаз

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Булгаргаз“ ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за м. септември 2020 г. в размер на 21,51 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това пишат в свое предложение до регулатора от „Булгаргаз“, съобщиха от дружеството.

В сравнение с утвърдената за м. август 2020 г. цена, предложената от дружеството цена на природния газ за м. септември 2020 г. е по-висока с 15,21 % или с 2,84 лв. / MWh.

На какво се дължи увеличението?

Увеличението се дължи на повишените с над 45% спотови цени на европейските газови пазари за периода 1 – 10 август 2020 г., в сравнение с цените за м. юли 2020 г. Спотовият компонент е част от формулата, по която се образува доставната цена на природния газ.

Прогнозната цена

„Булгаргаз“ ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м.октомври на 2020 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 21,91 лв./MWh. В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за м. септември на 2020 г., прогнозната цена за м. октомври на 2020 г. е по- висока с 0,40 лв./MWh или с 1,86%.

Увеличението се дължи на очакваните по-високи спотови цени на европейските газови пазари, в сравнение с ценообразуващите за м. септември, които са част формулата, по която се образува доставната цена на природния газ.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 10.08.2020 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за м. октомври на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 10.09.2020 г.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!