„Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за 4-то тримесечие. на 2018 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба №2 от 19.03.2013г. за регулиране на цените на природния газ е 458,44 лв./хм3 или 43,54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

В сравнение с утвърдената за трето тримесечие на 2018 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІV-о трим. на 2018г. се изменя както следва: увеличение с 57,49 лв./хм3 или 14,34 %; увеличение с 5,75 лв./MWh или 15,22%.

Увеличението се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос, по-високия курс на щатския долар спрямо лева, както и в резултат на акумулирания ефект от утвърдената продажна цена за ІІІ-о трим. на 2018 г., по-ниска от разходите за доставка.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.08.2018г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІV-о трим. на 2018 г. ще бъде внесено в КЕВР на 10.09.2018г.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!