На снимката: Вятърен парк край Варна

Държавната енергетика изпраща оптимистично първите три месеца на годината, отчете преди дни служебният министър на енергетиката Николай Павлов. Въпреки по-добрите показатели обаче много от предизвикателствата пред сектора остават. Националната електрическа компания (НЕК) например записва ръст на печалбата, но все още не може да погасява редовно задълженията си към компанията майка БЕХ.

Ръководството на обществения доставчик се опасява още, че при забавяне на средствата от спасителния фонд няма да може да се разплати със свои бенефициенти.

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 пък е със значително просрочие на задълженията – към 31 март те са в размер на 138 млн. лева и големи задължения към Мини „Марица Изток“, които са разсрочени.

Не всичко е толкова мрачно. По-високата борсова цена на електроенергията например е донесла повишение на приходите на АЕЦ „Козлодуй“ и натрупване на повече парични средства в централата – с 48% до 140 млн. лева.

Ето какво показват и официалните финансови отчети за първото тримесечие на държавните компании в сектора електроенергетика, публикувани на сайта на Министерството на финансите според законовите разпоредби.

Български енергиен холдинг (БЕХ)

Минимална е промяната във финансовия резултат на Българския енергиен холдинг (БЕХ) в първите три месеца на годината – с 2,1% до 9,6 млн. лева. Дружеството записва обаче значително увеличение едновременно и на приходите, и на загубите от дейността.

През периода в дружеството постъпват 74,3 млн. лева приходи спрямо 447 хил. лева година по-рано. Разходите са в размер на 75,9 млн. лева спрямо 1,4 млн. лева година по-рано.

Този едновременен растеж се обяснява със сделка по покупко-продажба на емисии квоти парникови газове за ТЕЦ „Марица Изток“ 2. С тази сделка се постигна намаление на разходите за квоти, които извършва държавната въглищна централа.

Финансовите приходи на дружеството растат донякъде и заради по-големия размер на начислени лихви по предоставени заеми към свързани лица.

Национална електрическа компания (НЕК)

Националната електрическа компания (НЕК) записва печалба от 120 млн. лева от дейността си през първото тримесечие на годината спрямо 66,8 млн. лева година по-рано. Общите приходи се увеличават с почти 7% до 921,4 млн. лева, но приходите от продажби на електроенергия са по-малки, тъй като цените на вътрешния пазар намаляват.

Разходите са с 0,9% по-малки и възлизат на 801 млн. лева. Основната причина за намалението са по-малкото средства, насочени към закупуване на електроенергия благодарение на по-оптималния микс в първите месеци на годината, обясняват още от дружеството.

В студените дни НЕК е разчитала повече на т.нар. „американски централи“ в Маришкия басейн – използван е около 70% от капацитета на двете централи спрямо съответно 54% от AES Марица Изток 1 и 48% от КонтурГлобал през първото тримесечие на 2016 г., вижда се от доклада. По-голямото натоварване на тези две централи всъщност намалява цената на продукцията им и това е една от причините разходите на НЕК да се свиват.

Въпреки положителните резултати обаче ръководството на компанията отбелязва, че продължава да изпитва затруднения при обслужването на своите задължения към БЕХ, както и че няма да може да плаща на бенефициенти, ако се забави изплащането на сумите от Фонда Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Приходите от фонда през първото тримесечие са в размер на 132 млн. лева.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!