Съветът на ЕС прие пътна карта за осъществяване на постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната (ПЕСКО). В документа се дават насоки за по-нататъшната работата за управлението, включително за проектите и във връзка с последователността на изпълнение на ангажиментите по тях.

Пътната карта съдържа график за процеса на преразглеждане и оценка на националните планове за изпълнение, в които се описва подробно как участващите държави в ЕС възнамеряват да изпълнят по-обвързващите ангажименти, които са поели една към друга.

„За да се даде възможност проектите по ПЕСКО да протичат гладко и последователно, Европейският съвет се съгласи да въведе общ набор от правила за управление на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната до юни тази година и своевременно да определи общите условия за изключителното участие на трети страни”, коментира върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Федерика Могерини.

Съветът прие решение за официално определяне на първоначален списък от 17 съвместни проекта, по които беше постигнато политическо съгласие през декември. Те обхващат обучение, развитие на способностите и оперативната готовност в областта на отбраната. В Постоянното структурирано сътрудничество участват 25 страни-членки на ЕС, включително България. Извън него са Великобритания, Дания и Малта.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!