Община Габрово

Община Габрово попада в територията на Северен централен район. Площта й е 428,924 кв. км, а на територията и са разположени 134 населени места. Към 2019 г. броя на населението на Габрово е 56 599 души, а на областта 107 000.

Сериозен дял в икономиката на Габрово заема преработващата промишленост

Област Габрово е със силно изявен промишлен профил. По последни налични данни на НСИ за 2015 г., наетите на работа лица в Област Габрово са почти 39 000 души. От всички наети на работа в Област Габрово, близо 20 000 души или 50% са в сектор „Преработваща промишленост”.

За сравнение средният брой наети в преработващата промишленост в страната, като дял от всички наети, е близо 23%. Това е и областта с най-висок дял наети в преработващата промишленост спрямо общия брой наети на областно ниво.

Преработващата промишленост в Габрово е концентрирана в 5 основни направления. Производството на машини, оборудване и метални изделия е отговорно за 37% от произведената продукция и 40% от наетите лица в промишлеността. Традиционно силен сектор е производството на текстил с 31% от произведената продукция и 29% от наетите лица в промишлеността.

Община Габрово традиционно е сред водещите икономически центрове в България през последните години. Общината има традиции и в индустрията.

Високи заплати и ниска безработица

През 2019 г. заетостта в Габрово нараства за 8-ма поредна година и достига над 70%, което е рекорд за областта. Официалната безработица също е изключително ниска – 3,4% в Габрово и 3,6% в Севлиево през 2019 г.

Габрово е и една от областите с най-високи средни работни заплати, като те са по-високи от други 20 области в страната. Заплатите в преработващата промишленост са с 10% по-високи спрямо средните за област Габрово. Едва 4 други области са с по-високи заплати в сектора – Варна, Бургас, София(област) и София-град.

Средната заплата в промишлеността през 2019 година е била 1036 лева. Най-високите заплати в Габрово са в сферата на информационните технологии и услуги, като достигат над 1 500 лв. през 2019 г.

Според доклада на ИПИ за последните пет години БВП на човек от населението в област Габрово нараства с 51%, като по този показател Габрово е в топ 3 на страната и лидер в района. Така през 2018 г. БВП на човек от населението в област Габрово е 13 510 лева.

Област Габрово има най-високия коефициент на записване в V-VII клас в България – над 95% през 2018 година. 28% от хората на възраст между 25-64 г. имат висше образование, като огромна част от висшистите са фокусирани именно в град Габрово.

Транспорт и инфраструктура

През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север – юг, която представлява част от Паневропейски транспортен коридор IX. Градът е един от най-дългите в България със своите 25 км.

Инвестициите в транспортната инфраструктура дават сериозен тласък на индустриалния потенциал на Габрово.

Тунел Габрово

Завършването на Западния обход на Габрово осигурява пълна свързаност на функциониращите индустриални зони в покрайнините на града.

Обходът и изграждащият се в близост до Габрово тунел под връх Шипка са ключови за осигуряването на бърза връзка между Северна и Южна България. Новият тунел ще отвори бърз достъп към големите промишлени зони в Южна България.

Развитие на туризма

На 25 км. югозападно от Габрово, сред уникална природа и характерен релеф е разположена най-голямата старопланинска поляна Узана. Тук се намира знакът за географския център на България.

Узана заема обширни части от старопланинската област със средна надморска височина 1120 м., като на отделни места достига до 1400 м. Отличава се с ясно изразен планински релеф, с дълги и стръмни склонове и високи била, които благоприятстват развитието на зимните спортове.

Наличието на 8 ски писти с различна трудност и разнообразието от хотели, почивни станции и хижи превръщат местността в предпочитан зимен курорт.

Летният сезон също предлага добри възможности за познавателен и алтернативен туризъм. Богатото биоразнообразие на редки и защитени видове привлича любители от всички краища на страната.

Габрово е сред водещите в страната по развитие на културния туризъм. В музея „Етъра“ през август посрещнаха 14- милионният посетител.

От създаването си през 1964 г., това уникално място привлича стотици хиляди туристи.

Етъра

„Етъра” е на едно от първите места в страната по брой посетители след отварянето на музеите през месец май тази година, след блокадата заради коронавируса.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!