Иван Гешев

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционна възможността да бъде викан в НС и изслушван от депутатите. Позицията му е, че това противоречи на принципа на разделение на властите.

Според Гешев чл.24 и част от чл. 86, ал.1 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) са противоконституционни.

„Съгласно чл. 24 от ПОДНС „най-малко веднъж на всеки три месеца“ в Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи. Това задължение е предвидено само за главния прокурор, но не и за председателите на върховните съдилища, което поставя въпроса за равнопоставеността между различните органи в съдебната система и за пропорционалността на нормата“, посочват от Прокуратурата.

„Компетентността на Народното събрание по отношение на съдебната власт, в частност на прокуратурата, е точно определена в чл.84, т.16 от Конституцията на Република България и е ограничена до изслушване и приемане на годишния доклад на главния прокурор и на други обобщени и аналитични доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика, което допринася и за постигане на публичност и прозрачност в работата на прокуратурата“, допълват от институцията.

В искането на главния прокурор до Конституционния съд се посочва, че разпоредбата на чл.24 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание недопустимо „разширява“ конституционно предвидения контрол на законодателната над съдебната власт, нарушава баланса между властите в противоречие с чл.8 и чл.117, ал.2 от Конституцията и излиза извън системата на контрол и възпиране на отделните власти.

Приравняването на орган на съдебната власт, каквато е прокуратурата, на органи, които са под пряк парламентарен контрол, е недопустимо нарушаване на баланса между властите и противоконституционно навлизане на законодателната власт в правомощия, дадени от Конституцията на органи на съдебната власт“, подчертават от Прокуратурата на Република България.

Припомняме, че преди дни главният прокурор се яви в НС, като пожела да не бъде викан повече в тази институция.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!