Вчера стана ясно, че извънредната епидемична обстановка се удължава до 15 юли заради завишения брой заразени с коронавирус хора у нас.

Но има ли нови мерки, които влизат в сила и изобщо какво трябва да знаят гражданите на България:

 

  • Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Допускат се определени в заповедта на министъра на здравеопазването изключения.  При осъществяването на позволените дейности е задължително спазването на противоепидемичните мерки.  (Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г.)

Спортни мероприятия

  • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., както и при спазване на  определените в заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и указания. (Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г.)

Футболни мачове

  • При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., както и при спазване на  определените в заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и указания. (Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г.)

Семинари и изложения

  • Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на определените в заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и указания. (Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г.)

Мероприятия

  • Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове други масови събирания) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други), както и при спазване определените в заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и указания. (Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г.)

Маски на закрито

  • Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, търговски центрове тип МОЛ и други) е задължително. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения. (Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г.)

Свиждания

  • Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. (Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г.)

Работна среда

  • Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: дезинфекция съгласно алгоритъма, посочен заповедта, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други), инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант, създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.) и организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата  на съответната трудова дейност. (Заповед № РД-01-353 от 22.06.2020 г.)

Влизане в България

  • Въведена е временна забрана за влизане на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт (забраната не важи за българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия, Босна и Херцеговина, и Черна Гора членовете на семействата на български граждани и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава членка на ЕС, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства. Определени са и други изключения, с които можете да се запознаете в заповедта на министъра на здравеопазването. Изключенията важат и по отношение на транзитното преминаване. (Заповед-РД-01-347 от 19.06.2020 г.)

14-дневна карантина

  • Всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Република  Португалия,  както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице. (Заповед-РД-01-347 от 19.06.2020 г.)
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук