На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цените за периода 5 август 2019г. – 31 август 2019г. и за периода 1.09.2019 – 30.09.2019 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите. Припомняме, че договореното намаление на цените на синьото гориво между България и „Газпром” влиза в сила със задна дата – именно 5 август 2019г. От тогава до март 2020г. „Газпром” са надвзели 100 милиона лева, които сега трябва да бъдат върнати на потребителите.

С днешното си решение КЕВР на практика изчислява сумите, които ще бъдат възстановени на потребителите.

Цената на природния газ е както следва:

  • за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. в размер на 29,28 лв./MWh. В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за м. август 2019 г. намалението е с 15,62 лв./MWh или с 34,79%
  • за периода 1.09.2019 г. – 30.09.2019 г. в размер на 29,49 лв./MWh. В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за м. септември 2019 г. намалението е с 15,41 лв./MWh или с 34,32%.

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да приеме окончателни решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди – м.октомври, м.ноември и м.декември 2019 г. След приемането им решенията на Комисията ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

КЕВР извършва анализ на влиянието на променените цени на природния газ през периода от м. август 2019 г. до м. март 2020 г. върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменението на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката от 24.04.2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Свързана новина:

„Булгаргаз“: Продължава спадът на цените на „синьото гориво“

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!