Методи Лалов
на снимаката: Методи Лалов

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с които на Методи Лалов в качеството му на съдия в Софийски районен съд, са наложени две дисциплинарни наказания „забележка“, съобщиха от ВАС.

Решението по административно дело № 12505 от 2019 г. подлежи на ожалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на ВАС.

Върховните съдии от тричленния състав се мотивират, че оспорените решения са приети при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са повлияли върху материалноправната им законосъобразност и са причинили несъответствие с целта на носената от магистратите дисциплинарна отговорност. За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес.

В разглеждания случай са образувани две дисциплинарни производства срещу един съдия, но по предложения на различни вносители – Инспектората и и.ф. административен ръководител – председател на СРС, и за действия и бездействия с различна правна квалификация като дисциплинарни нарушения, за които се следват отделни наказания. Обединяването на две дисциплинарни производства за различни дисциплинарни нарушения е в нарушение на изискването за независимост при събирането на доказателства, изясняването на фактите и осигуряване правото на защита по всяко от двете дисциплинарни производства.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!