гражданството на Кирил Петков

Кирил Петков днес внесе документите за гражданството си в Конституционния съд (КС) и поиска да бъде изслушан в открито заседание и да даде писмено становище.

По искане на сайта lex.bg от екипа на Петков са предоставили внесените в КС документи, които медията публикува в оригинал и в заверен превод на български.

Сайтът са поискали екипа на Петков информация за внесените в КС документи и за направените искания. От там са изпратили удостоверението за отказ от канадско гражданство и с тяхно разрешение е публикувано в оригинал на английски език и със заверен превод на български език. Предоставено е било и искането на Петков до КС.

Самото удостоверение няма дата на издаване, но в него се посочва, че „Посредством настоящото се удостоверява, че лицето, чието име е посочено по-горе (Кирил Петков- бел. ред.) официално се е отказало от канадско гражданство и съгласно Закона за гражданството ще престане да бъде гражданин на 20 август 2021 г.“.

Представянето на документа беше поискано от КС. В определение той изиска от Петков „официален писмен документ, от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване“.

Сега от документа става видно, че Канада приема, че той не е неин гражданин от 20 август 2021 г. Сега предстои КС да реши от кога България ще приеме, че той няма двойно гражданство. Самият Петков заяви многократно пред медиите, че е подал заявлението си за отказ от канадско гражданство на 21 април 2021 г. А за министър беше назначен на 10 май 2021 г.

Това не е единственият документ, който КС изиска преди да се произнесе по казуса. Президентът трябва да представи декларацията, която Петков е подал преди назначаването си. А министърът на външните работи Светлан Стоев трябваше по дипломатически път да поиска информация от Канада за наличието или липсата на канадско гражданство на Петков към 10 май 2021 г.

На 12 октомври КС ще се произнесе по доказателствата, които е получил и се очаква да публикува документите.

Искането за изслушване

Заедно с документите за гражданството Кирил Петков е внесъл в съда и искане, в което настоява да бъде изслушан от Конституционния съд и да му се даде възможност да представи писмено становище по делото.

В него Петков първо излага виждането, изразено и от президента Румен Радев в становище по делото, че то трябва да бъде прекратено поради отпаднал предмет.

„В случай че приемете, че настоящото производство е допустимо и следва да бъде разгледано по същество, моля доверителят ми г-н Кирил Петков да бъде редовно конституиран като заинтересована страна, да бъде представляван от адвокат и изслушан в открито заседание пред Конституционния съд и да му бъде дадена възможност в едномесечен срок да представи писмено становище във връзка с предмета на делото, доколкото решението по делото ще породи правни последици в неговата правна сфера“, пише защитата на Петков.

И сочи, че правният му интерес да участва в делото пред КС произтича от това, че решението на Конституционния съд ще се отрази на неговата правна сфера и ще има непосредствени правни последици за правото му да бъде избран за министър с оспорения указ на президента. Като се посочва, че изходът от делото „ще има трайно отражение върху общественото мнение и оценка за действията и добро име на Кирил Петков“ и трябва да му бъде предоставена възможност да защити правата си.

В искането се дават серия от примери от практиката на КС, когато различни засегнати лица са били конституирани като страни и са изразявали становища – Жорж Ганчев, бившият депутат Иван Иванов, кандидатите за депутати Ирена Маринова и Венцеслав Димитров. Даден е пример и с делото за закона за царските имоти, по което като заинтересовани са конституирани Симеон Борисов Кобургготски, Мария Луиза Хробок, Джована Савойска, Фердинанд фон Вюртемберг, Александър фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софи дьо Вюртемберг и Маргрит дьо Шевини.

Искане за събиране на нови доказателства

Аргументи от областта на Международното публично право (МПП) стоят в основата на друго искане на Петков – за събиране на нови доказателства. Като защитата на Петков изтъква, че КС се произнася едва след като събере достатъчно доказателства, които да му позволят да изгради вътрешно убеждение за приложението на Конституцията към правния спор.

„В случай че Конституционният съд прецени, че моментът, към който г-н Кирил Петков е загубил канадско гражданство, се определя съгласно правилата на канадското законодателство, тогава Съдът следва да събере достатъчно доказателства за съдържанието на канадското право. Представеният Сертификат № 8138 не е годно доказателствено средство за установяване съдържанието на чужд правопорядък. Този документ представлява твърдение за факт (посочва дата), но не удостоверява и не установява правото на Канада по отношение на момента на освобождаване от гражданство, поради което Конституционният съд следва да събере допълнително доказателства в тази насока“, се твърди в искането.

В него се сочи, че от съществено значение за правилното разрешаване на казуса са принципите и източниците на международното публично право, което единствено регулира отношенията между държавите във връзка с гражданството.

Пред КС се изброява, че Кирил Петков е извършил всички възможни действия, необходими за отказ от канадско гражданство, и е уведомил надлежно канадските власти, с което трайно е прекратил всякакви връзки с Канада. Той е върнал канадския си паспорт, повече от 10 години не пребивава на територията на Канада, данъчнозадължено лице е единствено в България и тук се намират неговото семейство и центърът на жизнените му интереси.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!