По данни на излязлото през август ново издание на „Human Freedom Index”  („Индекс на човешката свобода“) на Института Катон във Вашингтон, САЩ, стойността на индекса на човешка свобода в България е 7.86, което показва леко подобрение спрямо миналогодишното ниво от 7.80.

Анализът е на база данни от 2014 г. Престижният индекс на човешка свобода измерва както икономическата, така и личната свобода на гражданите на всяка една държава по света, базирайки се на 76 различни индикатора в следните сфери: върховенство на закона, сигурност и безопасност, свобода на придвижването, религиозна свобода, свобода на асоциацията, свобода на изразяването, свобода на личните взаимотношения, размер на държавния апарат, правна система и права на частна собственост, достъп до качествени пари/валути, свобода на международна търговия, ниво на регулации върху бизнеса, труда и кредита.

Индексът на човешката свобода е един от най-задълбочените индикатори – мерител на нивото на икономическа и лична свобода. Първото изследване е за 2008 г. Скалата за оценка е от 1 до 10, като 10 означава максимална свобода в съответната сфера, а 1 минимална (почти никаква).

КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ? 

Като региони с най-високо ниво на човешка свобода се открояват Европа и Северна Америка, докато положението в останалия свят е с вариращи показатели.

На Балканите, където е и България, въпреки че се констатира леко изоставяне в индекса спрямо западна Европа, това изоставане не е особено значително.

Според индекса България изпреварва повечето своите съседи по ниво на свобода, само Румъния е изключение.

В цялостната класация през 2014 г. ние се нареждаме на 40 място в света по ниво на човешка свобода. Спрямо 2013 г. падаме в класацията с една позиция, докато Румъния се изкачва две места напред спрямо 2013 г. и излиза на 30-та позиция през 2014 г.

След като години наред България традиционно стои в челната тройка на Балканския полуостров, през 2013-та и 2014-та година се оказва изпреварена както от Румъния, така и от Кипър.

През 2014 г. обаче ние изпреварваме Черна Гора в класацията, която пада на 44-то място. Всички останали наши съседки като Гърция, Сърбия, Македония и Турция изостават са след нас в  най-новата класация на индекса.

Сред водачите в класацията по индекси на личната и икономическата свобода са  Австралия, Нова Зеландия, Канада, Великобритания (8,6), плътно следвани от Австрия, Франция, Германия, Швеция (8,5- 8,4) . В следващата група влизат страни като САЩ (8,3), Полша (8,3), Италия (8,1),  Япония и Южна Корея (8). При индекс 7 за Сърбия и индекс 7,5 за Гърция, България има показател 7, 9, същият е показателят и на Унгария. Индексът за човешката свобода в Мексико излиза 6,8, в Русия – 6,4, в Саудитска Арабия -5,6, в Иран и Либия – 4,6 и съответно 4,4, във Венецуела – 4,9 . Припомняме отново, че данните са за 2014-а.

Динамика на индексите на лична и икономическа свобода в България (2008-2014 г.)

БЪЛГАРИЯ ЛИЧНА СВОБОДА ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА ИНДЕКС НА ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
2008 8.56 7.2 7.88
2010 8.57 7.32 7.94
2011 8.33 7.38 7.85
2012 8.25 7.38 7.82
2013 8.27 7.33 7.8
2014 8.33 7.39 7.86

В рамките на описания и анализиран период индексът за България достига своя пик през 2010 г., след което пада в продължение на три години. Възстановява се на 7.8 през 2013 г. И отново се повишава през 2014-а  на 7.86.

Анализът на тенденциите в индексите на икономическата и личната свобода показва известни различия.  Докато икономическата свобода бележи подобрение през почти всяка една година от разглеждания период с изключение на 2013 г., динамиката в нивото на лична свобода е много по-смесена.

Като цяло обаче за целия период индексът на лична свобода у нас пада до 8.33 през 2014 г. от  8.56 през 2008 г.

Междувременно, нивото на икономическа свобода се покачва от 7.2 през 2008 г. до 7.39 през 2014-а.

Като цяло нивото на икономическа свобода у нас е значително по-ниско от това на личната, но движението в двата индикатора през периода 2008-2014 г. е противоположно.

ЛИЧНАТА СВОБОДА СЕ ВЛОШАВА, ИКОНОМИЧЕСКАТА СЕ ПОДОБРЯВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008-2014 Г.

Подробната разбивка на индекса по компоненти показва, че България стои най-зле в категорията „върховенство на закона“, където се следят корупционни нива и състояние на съдебната система. Въпреки временно влошаване през 2012 и 2013 г., този индикатор поддържа сравнително стабилно ниво – 5.3 през 2008 г. и същото през 2014 г.

Най-добре се представяме в три категории – свобода на движението, свобода на вероизповеданието и свобода на връзките. Именно подобрението в нивото на свободата на вероизповедание у нас през 2014 г. спрямо 2013 г. се анализира като ключов фактор, който води до лекото издигане на нивото на лична свобода у нас в последното издание на индекса. 

В по-общ план оценките във всички категории през 2014 г. са същите като тези през 2008 г. Това означава, че няма влошаване на картината в България, на цялостното ниво на човешка свобода у нас, но има трайна стагнация, което налага специален вътрешен анализ и активни мерки. Състоянието на стагнация на фона на по-чувствителната динамика на подобряване на картината в света, вкл. на картината в Европа и региона на Балканите, не е добър знак, обръщат внимание експертите.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!