проф. Атанас Тасев
На снимката: проф. Атанас Тасев

Днес си отиде завинаги енергийният експерт проф. Атанас Тасев. Той беше един от водещите енергийни експерти в страната. Причината за смъртта е свързана с Ковид-19, тъй като преди 4 дни енергийният експерт е съобщил пред „24 часа“, че е в болница с това заболяване. Във „Фейсбук“ също излязоха съобщения, че причината за смъртта е коронавирусът.

Атанас Тасев е роден на 26 октомври 1945 г. в Свиленград. Завършил е автоматика и телемеханика в Киевския политехнически институт. Специалист по енергетика, застраховане, банково дело, биотехнологии. Бил е финансов анализатор е на българската страна в преговорите с „Газпром”, както и на най-големите ни енергийни проекти – АЕЦ „Белене” и ТЕЦ „Марица-изток” 1 и 3.

През последните години активно работеше, за да може България да запази своето място на газовата карта на Балканите и Европа. Съветите на проф. Тасев бяха търсени както от медиите, така и от държавните институции.

Проф. Тасев е изобретател, автор на 18 патента, някои от които се прилагат до днес във военното дело. Експерт и вещо лице, той е спечелил всичките 38 дела във Върховния административен съд, заведени срещу най-големите енергийни монополи у нас.

Малко известни бяха спортните наклонности на проф. Тасев. Той има първи разряд по плуване и бокс. Освен това бе и стрелец, който от 25 метра вкарва с пистолет 47 от 50 куршума в десетката и деветката на мишените.

Реакции

Министър-председателят Бойко Борисов поднася съболезнования на семейството и близките на проф. Атанас Тасев.

„Отиде си един достоен човек и уважаван експерт, който със знанията и опита си допринесе много за развитието на енергетиката у нас. Със своя професионализъм професор Тасев остави следи в реализацията на енергийните проекти у нас в сферата на природния газ и на електроенергетиката. Поклон пред паметта му“, посочва премиерът.

Отиде си един ерудит в енергетиката. Това написа друг изтъкнат енергиен експерт – Иван Хиновски  – по повод на смъртта на неговия колега проф. Атанас Тасев.

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов също изпрати съболезнователно писмо от ръководството на организацията.

„В лицето на проф. Атанас Тасев енергийната общност губи една значима фигура, която със своя дългогодишен опит и експертиза има важен принос за процесите на трансформация на българската енергетика и за постигане на енергийната независимост на нашата страна. Със своите авторитетни анализи в специализирани издания и национални медии проф. Тасев подкрепяше активно усилията на КЕВР за последователно прилагане на европейските принципи на регулация в енергийния отрасъл, с цел постигане на неговата модернизация, ефективност и ускорено приобщаване към европейските енергийни пазари. С неговата кончина българският регулатор губи един съмишленик с честен, безпристрастен и глобален поглед върху процесите в сектора“, се казва в съболезнователния адрес.

От името на Комисията в адреса се изразяват най-дълбоки съболезнования на семейството и близките на проф. Атанас Тасев.

В памет на професора публикуваме отново и последното му интервю за „Дебати.бг“.

04.07.2019

Работодателските организации сигнализираха, че 183 последователни дни през 2019 г. средната цената на електроенергията за индустрията у нас е била по-висока от тази в Германия, Франция, Австрия, Чехия, Словакия и Швейцария. Каква е причината за този скок? На какво се дължи това увеличение през вчерашния ден?

В статистиката има такова понятие „тренд и дисперсия”. Това е един пик, който се обяснява по много причини. Първо, изтичат двустранните договори на редица играчи на този пазар. От 1 юли има нова ценова рамка на регулатора. Що се касае до свободния енергиен пазар: отношението към свободния пазар е свързан с определяне на референтната пазарна цена за всяка група възобновяеми енергийни източници. Тя вече е на по-висока база. Например, миналата година беше 70, сега е 89-90, в зависимост от различните групи. Това означава, че трябва да бъдат преразгледани двустранните договори. Това означава, че в момента основните доставчици излизат от играта, докато се предоговори, поради което се получава висока потребност и малко предложения.

Винаги, когато предлагането е по-ниско, което означава – по-ниска ликвидност на Борсата, цената подскача. Освен това, с решение на законодателя, от 1 юли влизат в сила новите правила, при които възобновяемите енергийни източници, с мощност от 1 до 4 мегавата, също излизат на свободния пазар. Съгласно тази законова разпоредба, продажбата на тяхната електроенергия, в разстояние от три месеца, трябва да става през НЕК. Това е като опция. Тоест, НЕК е задължен да продава, при положение, че производителите отправят заявка към него, но производителят не е длъжен да продава чрез НЕК.

Получават се интересни явления. Понеже, така или иначе трябва да се продава чрез борсата,  под формата ден напред, в отделни случаи производителите на възобновяема енергия едновременно получават предложение за сключване на двустранни договори, на по-приемлива за тях цена. И тогава те предпочитат да оттеглят своето предложение към НЕК за продажба на електроенергията, защото не е ясно на каква цена ще се купи. И изведнъж се получава един дефицит на енергийна ликвидност на борсата и цената скача. Това са механизми.

Има един много опасен механизъм, който в момента не е в полза на държавата. В момента действа механизмът на т.нар. премии. За да разберете каква е разликата между премиите и договорите, трябва да Ви дам примери. Имаме три етапа в ценообразуването на преференциалната енергетика – първият етап е, когато имате задължително изкупуване за срок от 10-15-20г., в зависимост от вида енергия, на преференциална цена, която е определена от регулатора. Например, 400 лева за мегават час за фотоволтаиците. На следващия етап, когато трябваше да се реши въпросът за либерализация на пазара, законодателят каза: КЕВР определя референтна пазарна цена, при което Вие излизате на свободния пазар и в зависимост от това на каква цена ще продадете, разликата между пазарната цена (на която сте реализирали сделката) и преференциалната цена, ще се заплаща от Фонда, гарантиращ стабилността на енергийната система. С новия закон се въвежда премия, която е постоянна величина.

Разликата между пазарната цена, условно, 400 лева и преференциалната – 100 лева, определена от регулатора с новото решение, вие ще получавате 300 лева – това е Вашата премия. На каква цена ще продадете, това е друга тема. Ако приемем, че Вие продадете 110 лева, Вие ще получите разликата между 100 и 400, и още 10 лева отгоре пазарна премия – 310. Ако Вие продадете на 90 лева, Вие ще получите 300. Ако продадете на 50 лева, отново ще получите 300, плюс тези 50, на които ще продадете. Но премията Ви е постоянна. Тази разлика е за наша сметка. Това поражда различно поведение на производителите на възобновяема енергия. Тоест, в момента, когато някои им предложи близка или по-висока от референтната цена, тогава те отиват на двустранни договори, оттеглят се от пазара, получават се дупки в ликвидността и цената скача.

Аз внимателно следя европейските борси. Вчера, под формата ден напред, цената беше три пъти по-висока, отколкото е в Германия, днес е два пъти. Ако се върнем няколко месеца назад, има случаи, при които е по-ниска, отколкото в Германия. През това време се увеличава износът на електроенергия.

Обърнете внимание: с този нов закон, всички са равнопоставени, защото се търгува на пазарна цена, която е различна. В отделни случаи, при достатъчна ликвидност, цените са около тези, които е предвидил регулаторът. Като имате предвид, че възобновяемите енергийни източници продават на пазарна цена. Когато някои купи на пазарна цена, около референтната, например, за 80 лева, той изнася в региона за 100 и няколко лева, или може да внесе в държавата на по-високата цена.

Тази разлика, която се плаща на производителите като премия, реално се изнася. Ние от това губим. Това е много сериозен проблем, който сега възниква. Очевидно ще трябва да направим сериозен дебат в комисията за енергетика, за да се мисли за законови изменения.

В стремежа си да либерализираме пазара, реално даваме възможност да се изнася национален капитал. Не просто чрез износа, а именно заради тази методика, която равнопоставя в пазарно отношение възобновяемите енергийни източници на всички останали.

 И Вие споменахте за получилия се дефицит. Работодателските организации изпратиха едно писмо до министерството на енергетиката, в което питат защо този дефицит не е бил осигурен от ТЕЦ „Марица Изток” 2. Вие как ще коментирате?

Аз, например, съм задал 50 мегавата мощност, но изведнъж искам да сключа двустранен договор, и оттеглям предложението си. Активирането на ТЕЦ-овете е в разстояние на повече от 24 часа. Термоцентралите нямат готовност да се включат веднага. Както виждате, очевидно се е включила ТЕЦ 2, защото цената падна от 3 пъти на два пъти. Тоест, този елемент го има. Но тук влиза в действие и механизмът на инерцията. Ние не можем да активираме участници, които имат този по-дълъг период на включване в системата.

Ако ние имахме мобилни газотурбинни модули, към които се стремим, тогава подобно явление нямаше да съществува, защото в момента на появяване на дефицит, буквално след минути може да се задейства газотурбинните модули, вярно на по-висока цена, но няма да има дефицит на енергия в системата. Това предстои. Предстоят и структурни проблеми в нашата енергийна система, за да отговори на това предизвикателство, наречено възобновяеми енергийни източници.

По-рано този проблем го нямаше – имахме 40% ядрена, 40% термоцентрали, 20% водни централи. Водните централи регулираха ядрената енергетика, ако възникваха определени проблеми, ТЕЦ-овете имаха режим на поствърхови и върхови, така че, системата беше идеално балансирана. Сега, когато има вятър – има ток, няма вятър – няма ток. Фотоволтаиците през нощта не работят.

Виждате, че има проблеми в самата енергийна система и те не са от гледна точка на организацията, а от гледна точка на структурата. Ние имаме структурни проблеми в производството и предлагането на енергия.

Как ще коментирате вчерашната авария в АЕЦ „Козлодуй”?

Има някакъв чисто технически проблем с кабелите, в неядрената част. Няма проблем в ядрената част, случва се, това е техника. Подобни явления е имало и преди години. За няколко часа са се справили. Това означава, че за няколко часа, един голям производител на енергия е отпаднал от пазара. Така че, това неминуемо ще се отрази на цените за настоящия и следващия ден. За да влезе в енергийната система, за да постигне максимална мощност, му трябват 7-8 часа. Но като цяло, това не е някакъв тежък инцидент и няма да доведе до нещо сериозно, от гледна точка на сигурността в енергийната система.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!