Антикорупционната комисия обжалва във Върховния административен съд (ВАС) решението, с което беше осъдена да плати обезщетения от близо 100 000 лева на бившия министър на енергетиката и настоящ районен кмет в София Трайчо Трайков.

Преди месец Административният съд София-град (АССГ) осъди комисията да плати на Трайков 12 000 лева за неимуществени вреди, 60 000 лева за пропуснати ползи и над 27 000 лева лихви и разноски, след като той заведе дело срещу КПКОНПИ по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Поводът беше решението от 2012 г. на старата Комисия за конфликт на интереси, която беше сезирана от самия Трайков, след като беше подал оставка като министър.

До сезирането на комисията се стигна, след като Трайков искаше да изчисти името си заради твърденията на тогавашния водещ в ТВ7 Николай Бареков, че е в конфликт на интереси заради предоставяне на концесия на „Каолин“. Комисията обаче установи конфликт на интереси, макар че след това решението ѝ беше отменено от съда.

Водената тогава от Филип Златанов комисия обаче изобщо не е имала основания да започва производство, защото сроковете са били изтекли. Това беше подчертано и в решението на АССГ.

„Органите и длъжностните лица, работещи тогава в КПУКИ е следвало разполагат с достатъчен административен и управленски капацитет, който да им позволи да предвидят, че в случая, независимо дали е имало или не конфликт на интереси, са изтекли сроковете за образуване на производство, а не самоцелно да провеждат такова. Последното обстоятелство налага извода, че в случая, постановяването на решението на Комисията е мотивирано от цел, различна от заложената в закона“, се казва в решението на съдия Доброслав Руков.

Решението на АССГ

Пред съда Трайков е обосновал иска си за пропуснати ползи с това, че обмислял връщане на работа в EVN, получил и няколко оферти за работа с трудов договор, като една от тях е била от фирмата „Балканстрой“, където щял да получава 10 000 лева на месец като съветник по национални и международни проекти в енергетиката и инженеринга. След огласяването на решението на комисията за конфликт на интереси през август 2012 г. обаче, фирмата оттеглила предложението си. Именно заради тази оферта за работа съдът осъди КПКОНПИ да обезщети Трайков за пропуснати ползи.

В решението си АССГ казва още, че е абсурден доводът, според който Трайков сам е предизвикал увреждането, след като сезирал комисията, за да изчисти името си.

„По логиката на ответника, ако човек има здравословен проблем и потърси медицинска помощ и вследствие на некомпетентност или някаква друга причина здравословното му състояние се влоши, може да се приеме, че той си е виновен сам, защото ако не беше търсил съдействието на медицински специалист, а си бе седял в къщи и се е самолекувал, влошаването е нямало да се случи“, заяви съдия Руков.

Сега КПКОНПИ сочи в жалбата си до ВАС, че не решението на комисията е попречило на Трайков да започне работа, а тогавашният Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, според който лице, заемащо публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества, по отношение на които е изпълнявало разпоредителни или контролни функции.

„В тази връзка АССГ необосновано е възприел твърденията на Трайков за пропуснати ползи – че не е могъл да заеме предложената му, според него, управленски позиции в международни компании /вкл. EVN AG, с дъщерно дружество EVN България/ вследствие на негативния отзвук от решението за установяване на конфликт на интереси на КПУКИ.

Невъзможността на Трайчо Трайков да започне работа на визираните в иска му длъжности всъщност се дължи на забраната на закона, в чийто обхват той попада в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – министър. Решението на КПУКИ няма отношение към тези обстоятелства, поради което държавата, в лицето на Комисията, не следва да дължи обезщетение. И без такова решение и твърдяният отзвук от него, г-н Трайков не би могъл да започне работа в такива компании, защото законът му забранява това“, посочват от КПКОНПИ.

От антикорупционната комисия възразяват и срещу твърденията на Трайков за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в „душевни болки и страдания“ и „опетняване на доброто име“ заради широкото отразяване на случая. От комисията заявяват, че по закон са длъжни да публикуват решенията и това се прави по отношение на всички, включително и за Трайков.

„В този смисъл повишеният журналистическият интерес към него не е обусловен от публикуването на решението на КПУКИ на ведомствената интернет страница, а от заеманата висша публична длъжност от Трайков тогава – министър на икономиката, енергетиката и туризма“, заявяват от комисията.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!