Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ забрани придобиването на контрол от инвестиционния фонд ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. на чешкия магнат Петр Келнер върху дейността на „Нова Броудкастинг Груп“ АД и индиректно върху нейните дъщерни дружества „Нет Инфо“ АД и „Агенция Ева“ ООД.

„При анализа на нотифицираната сделка Комисията отчита водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което от своя страна повдига основателни опасения за ефекта от сделката върху конкурентна среда на горепосочените пазари, както и хоризонтално припокриване на дейностите на участниците в концентрациятана пазара на онлайн търговия“, мотивира КЗК своето решение.

Комисията реши, че предвид характеристиките на всеки един от съответните пазари в медийния сектор е установено, че придобиваната група разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата, и утвърден имидж. Значителният брой средства за масова информация, с които ще разполага обединената група, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори.

„С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари. Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители, предвид обществената значимост на медиите“, подчертават от КЗК.

ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. e дружество, част от групата на PPF Group N.V., създадено за целите на придобиването и в момента не притежава акции или дялове в други дружества и не осъществява друга търговска дейност.

PPF е мултинационална финансова и инвестиционна група с фокус върху финансови услуги, потребителско финансиране, телекомуникации, биотехнологии, търговия на дребно, недвижими имоти и земеделие. Тя се управлява от чешкия милиардер Петер Келнер. Дейността ѝ първоначално започва в Чехия, но е активна главно в районите на Централна и Източна Европа, Русия, Германия, Холандия, Великобритания, САЩ, Китай, Индия, Виетнам, Индонезия и Филипините.

В сделката са включени „Нет Инфо“ и Агенция „Ева“, а страните по сделката имат право на обжалване на решението в 14-дневенсрок пред Върховния административен съд.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!