Слаб растеж, но по-скоро застой – това е оценката на бизнесът за икономическия климат у нас през отиващата си 2019г.

Проучване, проведено от Българската стопанска камара сред 792 мениджъри на фирми, показва леко подобряване на бизнес климата. Но очакванията им за следващата година са по-песимистични. В голяма степен това се дължи на неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.

Сериозни притеснения буди забавянето на глобалния растеж и очертаващата се нова икономическа криза, както и „позеленяването“ на Европейския парламент, предполагащо нова доза регулации в областта на околната среда.

Като свой приоритет фирмите посочват работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение.

Сериозни затруднения изпитват фирмите в търсена на тесни специалисти и изпълнителския състав, а в по-малка степен – за административен и помощен персонал.

Проблем е попълването и на мениджърските позиции. Преобладаващата част от работодателите изразяват готовност да инвестират в обучение на персонала и в увеличение на трудовите възнаграждения, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции.

Много голяма част от мениджърите посочват, че искат електронно правителство, което повече от 10 години не може да се случи.

Сред проблемните сфери е и липсата на качествено професионално образование, както и необходимостта от по-тясна връзка между образованието и бизнеса.

СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА

През периода януари-октомври2019г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 5.8% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 16026.9 млн. лева.

източник: НСИ

Основни търговски партньори на България, извън ЕС, са Турция, Китай, Сърбия, Съединените  американски  щати, Руската  федерация и  Република Северна  Македония, които формират 50.0% от износа за трети страни.

През периода януари-октомври 2019г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен, най-голям ръст е отбелязан в секторите„Храни и живи животни“ (56.8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (24.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (21.8%).

източник: НСИ

Вносът на стоки  в България от трети страни през периода януари-октомври 2019г. намалява с 10.7% в сравнение със същия период на 2018г. и е на стойност 17048.6 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

По отношение на търговските отношения с ЕС, Националният статистически институт отчита, че през периода януари -септември2019г. износът на  България за ЕС нараства с 3.3% спрямо същия период на 2018г. и е в размерна 29049.1млн. лева. Основни  търговски  партньори  на  България  са Германия, Румъния, Италия,  Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.3% от износа за държавите членки на ЕС.

източник: НСИ

При  износа  на  България  за  ЕС,  разпределен  според Стандартната  външнотърговска класификация, през периода януари -септември2019 г.в  сравнение  със  същия период на предходната  година най-голям  ръст  е  отбелязан  в  сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (15.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (7.3%).

източник: НСИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук