Проектозаконът, който ще замени Закона за извънредното положение, е внесен в Народното събрание. Той има за цел да регулира прехода между извънредното положение и пълната нормализация, по време на който ще се налага да се поддържат някои противоепидемични мерки, да се отменят или въвеждат нови такива.

„Дебати.бг“ потърси коментар на юристи, но тъй като проектозаконът още не е публикуван, не може да бъде разгледан от специалистите. Все пак се очаква текстовете да бъдат обнародвани до края на деня, както посочи вчера на брифинг министър Владислав Горанов.

Изменения в Закона за здравеопазването

Одобреният от правителството проект на Закон за изменение на Закона за здравето урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение, 13 май 2020 г.

Целта е да се намали и забави разпространението на епидемията от COVID-19 и да се осигурява възможност за подготовка на здравната система за гарантиране на адекватна медицинска грижа.

Със законопроекта се предлагат промени в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, които имат пряко отношение към възможността за разпореждане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването.

Определят се актовете, с които министърът на здравеопазването въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите. Те ще се въвеждат със заповед по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс или с наредба, която се обнародва незабавно в следващия брой на „Държавен вестник“.

Промени в редица други нормативни актове

  • В Административнопроцесуалния кодекс изрично се въвежда двумесечен срок за разглеждане на оспорването на общия административен акт, издаден в неотложни случаи и двуинстанционност на оспорването;
  • С изменения в отделни нормативни актове /като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Закона за чужденците в Република България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител и др./, се прецизират срокове за предвидените в тях социално-икономически, финансови и здравни мерки за преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. Част от сроковете се удължават и се разширява приложното поле на част от мерките.

Всички права, възникнали с извънредното положение, се удължават с 2 месеца след 13 май.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!