италиански боклук

Скандалът с отпадъци от чужбина у нас постави пред прокуратурата необходимостта да се задейства и главният прокурор Иван Гешев разпореди на министъра на вътрешните работи Младен Маринов и на председателя на ДАНС Димитър Георгиев извършване на съвместни проверки за спазване на Закона за управление на отпадъците и на Закона за опазване на околната среда от притежателите на отпадъци на територията на страната. Проверката е разпоредена с цел извършване на преценка за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на Прокуратурата на Република България.

В хода на проверката следва да бъдат установени всички „притежатели на отпадъци“ по смисъла на §1, т.29 от ЗУО на територията на Република България, като се изискат и приложат следните документи – разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка и др. Ще бъде извършена проверка за спазване на задълженията на лицата по т.1 по чл. 8, ал.2 от ЗУО. Разпоредено е да бъде изискана информация за извършвани проверки от контролните органи на лицата по т.1 – съответните РИОСВ и кметове на общини, и предприети мерки, в случай на установени нарушения.

Главният прокурор Иван Гешев е указал при непосредствено установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, незабавно да се уведоми и съответната компетентна прокуратура.

По думи от днес на министъра на околната среда Нено Димов, площадката с 9 000 тона италиански боклук в Плевен е лицензирана, а на фирмата е разрешено сепариране и оползотворяване на отпадъци, но без горене. Във Враца обаче има нерегламентиран терен със струпани отпадъци.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!