лекар, система, информационна система

Парламентът регламентира създаването и поддържането на Национална здравно-информационна система, която събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез електронен здравен запис на всеки гражданин.

Промяната е залегнала в преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., които депутатите гласуваха на второ четене.

Информационната система ще включва електронните здравни записи на гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, които се водят от Министерството на здравеопазването, от лечебни и здравни заведения, от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества, осъществяващи доброволно здравно осигуряване.

Целта на Националната здравно-информационна система е да се създаде база данни, която да съдържа пълна информация за здравното състояние на всяко лице, за нуждите на всички последващи медицински дейности – диагностика, лечение, рехабилитация, медицинска експертиза, профилактика, диспансеризация и др.

Информацията ще се използва за анализ на здравното състояние на населението, за оптимизиране на дейностите, структурите и организацията в сферата на здравеопазването, както и за утвърждаването на програми с цел подобряване на здравния статус на населението. Обменът на информация от здравно-информационната система между посочените страни ще допринесе за по-лесно администриране и за по-ефективен контрол върху индивидуалните електронни записи на всеки български гражданин.

НОВА АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ

Парламентът гласува И създаването на Агенция за медицински надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, която да осъществява регулиране и контрол на медицинските дейности..

Текстовете, касаещи новосъздадената агенция, са залегнали в преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2019 г., които депутатите приеха на второ четене.

Изпълнителният директор на агенцията ще се назначава от министъра на здравеопазването съгласувано с министър-председателя, а дейността, структурата и организацията на работата ѝ ще се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Агенцията ще бъде правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и на Изпълнителна агенция по трансплантация, без това да води до допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и на държавния бюджет за 2019 г.

Агенцията ще осъществява функциите по контрол на трансплантациите на органи, тъкани и клетки, както и качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения. Спазването на правата на пациентите също ще бъде обект на проверка от новата структура, а в правомощията и влизат и дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в болниците.

Като функции на агенцията ще преминат и осъществяваните до момента от отделните регионални здравни инспекции административни производства по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук