българската икономика

Икономическият растеж в страната се забави рязко през първото тримесечие на настоящата година най-вече в резултат на отслабване на крайното потребление още преди коронавирусната пандемия да засегне тежко както българската, така и икономиките на основните търговски и бизнес партньори на нашата страна, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. според сезонно изгладените данни, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 25 146.2 млн. лев.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. е 21 481.0 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (84.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 346.5 млн. лева. През първото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 3 649.8 млн. лв. и заема 14.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.3%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2020 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. има увеличението на износа на стоки и услуги с 0.1%.

През първото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 5.3% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 0.6%.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!