пари, левове, заплата
Снимка: БТА

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 34.1 хил., или с 1.5%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 2.30 млн. по предварителни данни на НСИ. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.8%, в „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.7%, и „Преработваща промишленост“ – с 1.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1.1% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“, съобщиха от НСИ.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 19.9 и 16.7%.

В края на септември 2023 г. в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 22.1 хил. или с 1.0%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 17.4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.8 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.0 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 9.0 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 10.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.2%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.4%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.7%, и „Добивна промишленост“ – с 2.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1 973 лв., за август – 1 957 лв., и за септември – 2 072 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“1 – с 13.4%, „Образование“1 – с 12.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.5%.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Образование“ – с 20.3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 19.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18.3%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4 670 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 055 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 894 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Други дейности“ – 1 259 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 265 лева;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 480 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния – с 14.5%.

Още вътрешнополитически новини – четете тук

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук