на снимката: Галин Григоров - областен управител на област Русе.

Със заповед на областният управител на Русе Галин Григоров, от днес обявява бедствено положение за цялата територия на областта заради Африканската чума, съобщиха от областната администрация.

Заповедта е издадена във връзка с обявените първично възникнали три броя огнища на болестта Африканска чума по свинете в с. Пет кладенци, община Бяла и с. Ценово, община Ценово, област Русе и в свинекомплекс в с. Николово, община Русе.

Краят на обявеното бедствено положение се предвижда за 29.07.2019 г., като при необходимост, срокът ще се удължи след съгласуване с министъра на вътрешните работи.

„Въвеждам в изпълнение Областния план за защита при бедствия в част „Заразни болести и пандемии” и предприемане на съответните действия.

Определям, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 13 от Закона за защита при бедствия, за ръководител на операциите за постигане целта на настоящата заповед – директора на ОДБХ – Русе.

Определям органите, отговарящи за прилагането на мерките, съгласно Заповед № РД11-1420/20.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и настоящата заповед, както следва:

Органите на ОДБХ Русе, които да организират цялостната дейност по координация, взаимодействие и изпълнение на дейностите, свързани с евтаназиране на животните, поразени от АЧС.

ОД на МВР – Русе да организира охраната на всички входно/изходни пътища на населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС и да подпомага ОДБХ – Русе с информация за наличието на свине в дворовете на стопани в населените места в област Русе.

Органите на РДПБЗН – Русе да окажат възможното съдействие в

населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС, изпълнявайки разпорежданията на ОДБХ – Русе.

Кметовете на общини в област Русе да оказват пълно съдействие на органите по т. 5.1., 5.2. и 5.3. съгласно действащата нормативна база.

В хода на провежданите действия, да бъдат използвани човешки ресурси и техника на Военно формирование 32420-Русе.

При изпълнение на дейностите да се вземат всички необходими мерки за опазване здравето и живота на участниците в тях, като се провеждат необходимите инструктажи. Контрол по заповедта ще осъществявам лично”, завършва заповедта на областния управител.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!