Атанас Пеканов
На снимката: Атанас Пеканов

„През тази седмица Европейската комисия официално одобри още три от българските програми за програмен период 2021 -2027 г. – „Транспортна свързаност“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програмата за техническа помощ. Общият им бюджет възлиза на 3,5 млрд. евро“. Това написа във Фейсбук служебният вицепремиер по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. 

„Близо 1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в българския бизнес и икономика чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Програмата ще предоставя широк кръг от възможности за развитие на българските предприятия в ключови за тяхната конкурентоспособност направления. Първото направление обхваща мерки за стимулиране на високите технологии и иновациите в производствените процеси – от разработката, през патентоването, до внедряването на новите продукти, процеси и услуги. Второто направление поставя акцент върху дигиталния преход на българските предприятия, а зеленият преход, кръговата икономика и ефективното използване на ресурсите са приоритетите на третото направление“, пише той.

„Чрез Програма „Транспортна свързаност“, която е с общ бюджет 1,9 млрд. евро, ще се реализират инвестиции в екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще се подобри качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще се намали вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Сред основните приоритети на програмата са навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация, подобряване качеството на ж.п. инфраструктурата и привличане на повече пътници към този по-екологосъобразен транспорт, премахване на т. нар. „тесни места“ в пътната инфраструктура, както и разработването на интелигентни транспортни системи и прилагане на новаторски решения за стабилна, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T мрежа“, обясвява той.

Програмата за техническа помощ е насочена към повишаване на ефективността на системата за управление и контрол на средствата от европейските фондове в България. Тя ще подкрепя и подобряване на механизмите на партньорство със заинтересованите страни, както и осигуряването на публичност и прозрачност при изпълнението на инвестициите, реализирани с европейско финансиране. Програмата е с общ бюджет 121,5 млн. евро, като специални акценти в нея ще бъдат мерките, насочени към повишаването на капацитета на националните органи, регионалните и местни власти и бенефициентите за по-ефективно и ефикасно управление на европейските програми и проекти, намаляването на нередностите и измамите при изпълнението им, както и изграждането на култура за оценка като основен инструмент за оценяване на ефектите от европейските инвестиции и повишаване на добавената стойност от тях“, казва още Пеканов.

„С това общият брой на вече одобрените програми за периода 2021 – 2027 г. става шест – през август службите на Комисията одобриха и трите програми, които ще бъдат съфинансирани от Европейския социален фонд+, а именно Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Образование“ и Програма „Храни и основно материално подпомагане“. Първите процедури за предоставяне на безвъзмездно финансиране по тях вече са обявени и в момента тече подаването на проектни предложения“, обобщава той.

„Тези програми инвестират директно в хората, като значителен ресурс ще се използва за насърчаване на заетостта и развитие на умения, социално включване и равни възможности, модернизация и качество на образованието, както и директно подпомагане с храни и друга материална подкрепа за най-нуждаещите се наши граждани“, смята вицепремиерът.

„Бюджетът на трите програми по Европейския социален фонд+ възлиза на общо 3,1 млрд. евро или общо 6,6 млрд. евро за шестте програми, които вече са одобрени от ЕК. Освен постигане на кохезия с европейските региони, при реализиране на инвестициите, финансирани от европейските фондове през новия програмен период, ще целим и намаляване на различията в социално-икономическото развитие между северните и южните региони на България, като поставим особен акцент върху догонващо развитие на Северна България“, завършва Пеканов.

Още новини от деня – четете тук.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук