Кабинетът одобри годишния си отчет за дейността на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за 2018 г.

Сред основните взети решения от Съвета през изминалата година са: приемането на цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица; създаване на експертна работна група със задача да предложи изменения в Пътната карта към стратегията; проведена дискусия относно необходимостта от промяна в института на медиацията; обсъждане на проект на ЗИД на НК, с който се предлагат изменения и допълнения в разпоредбите на НК, регламентиращи институтите на обидата и клеветата.

По данни на Министерския съвет Съветът координира държавната политика по отношение прилагането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета на 18 декември 2014 г.

Членове на Съвета са представители на съдебната и изпълнителната власт, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, представители на академичната общност, както и неправителствени организации с опит в сферата на съдебната реформа.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!