Министерския съвет

Купуването на ескадрилата американски самолети, което беше една година съпътствано с мнения „за” и „против” възлиза на почти такава сума, каквато похарчи Министерският съвет в сряда. Любопитното е, че никой не обърна внимание на похарчването на втората сума.

На редовното си правителствено заседание в сряда, кабинетът раздаде близо 3 млрд. лева. От тях 2,9 млрд. лева са за пътища и автомагистрала „Хемус”.

  • 1,4 млрд. лева се осигуряват за доизграждането на последните 90 км. от АМ „Хемус” – за участъка от 222 до 310 км.
  • Около половин милион лева ще бъдат внесени по сметка на държавната фирма „Автомагистрали”.
  • С 824 119 000 лв. се увеличава размерът на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2019 г. Тези пари за текущи ремонти и поддържане на републиканската пътна мрежа.
  • С 350 962 401 лв. се увеличава максималният размер на новите задължения за разходи. Промяната се налага поради извършено авансово плащане за изграждането на магистрала „Хемус“ през септември 2019 г. на „Автомагистрали“ ЕАД.
  • Още 49 млн. лева се отпускат за финансиране на Националното тол управление. От тях 11 000 200 лв. са за възстановяване на разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Останалите средства са за оборудване на работни помещения на НТУ, разходи за поддържане на автомобилите на тол контрола, на терминалите за самотаксуване, режийни разходи и т. н.
  • Министерският съвет отпусна 279 968 812 лв., с които до края на годината ще бъдат разплатени строително-ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа. От тях 27 082 849 лв. са за изградения участък от АМ „Хемус“ от Ябланица до Боаза и за модернизацията на АМ „Европа“ в отсечката от Драгоман до Сливница. 10 180 117 лева са за 9,3- километровата отсечка на АМ „Хемус“ от Ябланица до Боаза, а 16 902 732 лв. – за участъка от Драгоман до Сливница. Останалите 252 885 963 лв. са за ремонти на участъци от републиканската пътна мрежа

Близо 110 лева от резерва на ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. се пренасочват към проекти за здравеопазване, енергийна ефективност, образование и ремонт на пътища;

  • 25 милиона ще бъдат насочени за финансиране на проекти подобряване на енергийната ефективност на административни и жилищни сгради в 28 по-малки града;
  • 20 млн. лв. отиват за закупуване на медицински хеликоптер и осигуряване на необходимата инфраструктура за неговото използване;
  • 57 млн. лв. ще се пренасочат за подобряване на свързаността с европейската TEN-T пътна мрежа;
  • 6 млн. лева ще се изразходят за подобряване на регионалната образователна инфраструктура;

500 000 лева се предоставят по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на нововъзникнали задължения за левови компенсации на граждани, отговарящи на нормативно установените изисквания като притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове

Над 33 млн. лева се предоставят за изграждане и управление на отказоустойчива, резервирана, производителна, защитена и документирана информационна и комуникационна инфраструктура на Националната агенция за приходите, както и за доставка на мобилна рентгенова система и текуща издръжка по бюджета на Агенция „Митници“.

8 835 770 лв. ще получат общините за изплащане на обезщетения на персонала след прекратени правоотношения през месеците септември-октомври 2019 г.

Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер на 2 142 819 лв. за дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции. Средствата са разпределени, както следва: по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. – 594 482 лв.; по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г. – 1 140 722 лв.; по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. – 407 615 лв.

Близо 3 млн. лева се отпускат на Министерството на отбраната за закупуване на медицинска апаратура за Военномедицинска академия.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!