Депутатите приеха данъчните оценки на имотите да не се актуализират
Снимката е илюстративна

Бюджет 2024 г. беше приет на второ четене в парламента. Депутатите увеличиха таксите за хазарт. Очакваните приходи според разчетите на финансовото министерство са 200 млн. лв.

Според приетите текстове за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри – традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се събира двукомпонентна държавна такса, състояща се от еднократна такса в размер на 300 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони.“

Променят се и таксите за лиценз на казино, които съответно за петгодишен срок стават 300 000 лв., а за десетгодишен – 600 000 лв. Според приетите разпоредби за поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 75 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители.

За поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 300 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители.“

Депутатите приеха и редакционната поправка на Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, според която, ако не декларират извършваната хазартна дейност, имуществената санкция да е в размер от 5000 до 10 000 лева.

Ето и кои други важни текстове от бюджет 2024 бяха приети:

Таванът за приходите на производителите на ток и компенсиране на разходите на фирмите над определена граница ще продължи да действа и през 2024. Това решиха депутатите с гласуваните на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет.

Депутатите отхвърлиха предложението на народния представител Владислав Панев за отпадане на текстовете, с които се гарантира въпросния таван за приходите с 32 гласа „за“, 112 – „против“ и 50 – „въздържал се“.

Ценовите тавани за производителите на електроенергия бяха въведени във времена от началото на войната на Русия, когато цените на електроенергията експлодираха, коментира Панев и настоя за отпадане на параграфа.

Министърът на финансите Асен Василев благодари на парламента, че не подкрепи това предложение за отпадане на разпоредбата. „Ако това предложение бе подкрепено, щяха да отпаднат таваните за всички български индустриални производители на ток, които в момента са на 200 лв. Всички български фирми щяха да са изложени на риск да плащат индустриален ток над 200 лв. и това да включи наново инфлацията и да провали членството в еврозоната“, обясни Василев.

Текстът предвижда производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над един MW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на произведена от тези съоръжения електроенергия от вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, горива от биомаса, отпадъци, ядрена енергия, лигнитни въглища, нефтопродукти и торф за енергия, от въглища и водноелектрически централи, да внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски, представляващи положителната разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител в период на доставка от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.

За 2024 г. общият лимит на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма е 9 994 003 700 лв., определи парламентът при гласуването на текстове от държавния бюджет за следващата година.

Министърът на регионалното развитие сключва с кметовете на общините споразумения (със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.) за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения; нови и съществуващи общински пътища; водоснабдителни и канализационни системи, публична общинска собственост; сгради, публична общинска собственост, в които се предоставят обществени услуги; обекти на общинската спортна инфраструктура; благоустройствени строежи и дейности в населените места в т.ч. площадки, пешеходни и велоалеи, обществени паркинги.

Средствата за финансиране се предоставят от държавния бюджет. Недопустими за финансиране са разходи, за които има осигурени пари от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други европейски инструменти, както и със заемни средства.

Общата максимална стойност на разходите за 2024 г. по сключените споразумения със съответната община се определя в зависимост от категорията на общините, съгласно заповедта на министъра на регионалното развитие. За общини с категория 1 – до 50 млн. лв.; категория 2 – до 30 млн. лв, общините с категория 3 – до 15 млн. лв., категория 4 – до 10 млн. лв, а общините с категория 5 – до 6 млн. лв. За общините с население над 180 000 души по данни на НСИ към 31 декември 2022 г. общата максимална стойност на сключените споразумения може да бъде до 100 млн. лева.

Общините финансират за собствена сметка разходите за дейности, надвишаващи общите максимални стойности за категориите общини, записаха депутатите.

Неусвоените към 31 декември 2023 г. средства по бюджетите на общините от трансфера за други целеви разходи, постъпили по чл. 89 от Закона за държавния бюджет за 2021 г. и чл. 55 от държавния бюджет за 2022 г., се възстановяват в държавния бюджет не по-късно от 31 март 2024 г., гласува парламентът.

Народното събрание въведе компенсация за цената на електроенергията, заплащана от детските градини, училищата, храмове. Това стана с гласуваното на второ четене предложение на народните представители Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Йордан Цонев, Теменужка Петкова, Венко Сабрутев в разглеждания законопроект за държавния бюджет за 2024 г.

Според гласуваната разпоредба „компенсация за покриване на разходите за електроенергия в детски ясли, детски градини, яслени групи в детските градини, училища, детски спортни школи, читалища, молитвени домове, храмове, манастири на регистрирани вероизповедания, вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията, се предоставя до регулираната цена за крайни битови потребители, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране и приложима за съответния период“.

Депутатите отхвърлиха предложението на левицата за увеличаване на сумата за размера на данъчно облекчение за отглеждане на деца, ползвано по Закона за данъците за физическите лица за 2024 г. При ползване на данъчни облекчения за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, е за едно, ненавършило пълнолетие, дете – шест хиляди лв. при две, ненавършили пълнолетие, деца – 12 хил. лв. При три и повече, ненавършили пълнолетие, деца – 18 хил. лв. Остава възможността данъчното облекчение да бъде ползвано авансово. При ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е 12 хил. лв.

За първи път в бюджета абсолютно всички капиталови разходи, разход по разход, са описани – както националните, така и общинските. Това каза пред журналисти в Народното събрание министърът на финансите Асен Василев, след като депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2024 г.

Консолидираната фискална програма е фокусирана върху доходите с много сериозни капиталови инвестиции, които да позволят един доста добър икономически растеж догодина, заяви министърът и допълни, че програмата е разчетена при дефицит от 3%,  което ни позволява да влезем в еврозоната.

„Мен лично ме радва, че за първи път от три години имаме бюджет, приет предишната година, а не в годината, в която трябва да се изпълнява“, коментира Асен Василев. Според него това ще даде възможност на общините и на бизнеса да планират нормално през годината. По думите му това ще даде и сигурност на всички граждани как ще се развиват държавата и икономиката през следващата година.

 

Още вътрешнополитически новини – четете тук

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук